Ill: Solem arkitektur

Betonmast bygger omsorgsboliger for Aure Kommune

Betonmast Røsand har signert kontrakt med Aure kommune på Nordmøre om bygging av 24 omsorgsboliger.

Prosjektet utføres som en totalentreprise, og kontrakten har en verdi på 54 millioner kroner (ekskl. mva. + opsjoner).

Nye Aure omsorgsboliger består av 3 etasjer med underliggende parkeringskjeller. Bygningen er lagt inntil skråning slik at alle plan får utgang til bakkeplan. Bygget oppføres i stål og betong, og fasaden er i liggende panel. Totalt BTA er på 3 297 m2.

De 24 leilighetene blir universelt utformet. På hvert plan er det lagt fellesrom i tilknytning til trapperom, og i første etasje har fellesrommet tilknytning til hovedinngang og felles uteområde.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand. Samarbeidet med Aure kommune er godt, og vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med byggingen.

Grunnarbeidene er så vidt i gang. Planlagt ferdigstillelse av bygget er medio november 2015, mens utomhusområdene skal være ferdig i mai 2016.