Selskapet til anskaffelseslederen i Follobanen-prosjektet, Jan Vormeland, er under tvangsoppløsning. Foto: Bane NOR

Uavklart om anskaffelseslederens rolle i Follobane-prosjektet

Prosjektledelsesfirmaet Dovre Group avventer resultatet av tvangsoppløsningsprosessen i Jan Vormelands selskap Médiateur før de vil si mer om anskaffelseslederens fremtid på Follobanen. – Beklagelig situasjon, sier Dovre Group.

Anskaffelsesleder Jan Vormeland, her sammen med prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjeket. Borenstein har full tillit til Vormeland, til tross for problemene i selskapet hans Médiateur. Arkivfoto: Frode Aga

Byggeindustrien fortalte onsdag at konsulentselskapet til Bane NORs anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland (67), er under tvangsoppløsning.

Anskaffelseslederen leies ut fra Vormelands eget selskap Médiatuer AS til Dovre Group som har rammeavtale med Bane NOR.

Byggeindustrien kunne også avsløre at Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, er vara til styret i Médiateur.

Dovre: Beklagelig situasjon

Administrerende direktør i Dovre Project Group, Arne Jensen, vil ikke kommentere hvilke konsekvenser saken i Médiateur får for Vormelands rolle i prosjektet på kort eller lang sikt.

– Jeg ber om forståelse for at saksbehandling pågår, og det er ikke riktig å kommentere på det nå, skriver Jensen i en SMS til Byggeindustrien.

Arve Jensen i Dovre Group kaller situasjonen beklagelig.

– Det er en beklagelig situasjon. Saksbehandlingen pågår og vi har god dialog med Bane NOR, Vormeland og bobestyrer, skriver Jensen videre.

Byggeindustrien har ikke fått kontakt med Jan Vormeland fredag, men onsdag sa han følgende om saken:

– Utover mangel på tid ønsker jeg av personlige årsaker ikke å utdype hvorfor årsregnskapet i Médiateur ikke ble levert inn. Men det er nettopp på Follobanen jeg har lagt alt mitt fokus, og der har det gått veldig bra. Det er et dedikert team i prosjektet som jobber med sluttoppgjøret og de etterfølgende formalitetene. Dette arbeidet går som planlagt, sa Vormeland.

Bane NORs utbyggingsdirektør vil ikke intervjues

Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes, vil ikke intervjues om tvangsoppløsningssaken i Médiateur. Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Byggeindustrien har spurt utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes, hvilke konsekvenser tvangsoppløsningssaken har å si for Vormelands ansettelse på Follobanen all den tid bobestyrer har kontroll over selskapet han leies ut fra.

Nes har ikke ønsket å stille til intervju med Byggeindustrien, men gjennom kommunikajonsavdeling skriver hun følgende i en epost:

– Når det gjelder Jan Vormelands ansettelsesforhold så informerte vi i går at han skal ha møte med bobestyrer og han håper å få reversert tvangsoppløsningen. Bane NOR avventer resultatet av denne prosessen. Utover det forholder Bane NOR seg til at vi har en kontrakt med Dovre Group for innleie av Vormeland. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken, men håper Vormeland får ordnet opp i det formelle vedrørende selskapet Mediateur, skriver Bane NOR i e-posten.

Bobestyrer åpner for at Vormeland kan fortsette

Tvangsoppløsningsprosessen i Médiateur styres etter reglene for konkursbo. Dersom bostyrer velger å tre inn i kontrakten som foreligger mellom Médiateur og Dovre Project Group, vil avtalen gå som normalt.

Foreløpig er det uklart om det vil skje, men bobestyrer opplyser at han trolig ikke vil ha innvendinger mot at Vormeland fortsetter i Follobanen.

– Boet har ikke tatt stilling til hvordan man skal forholde seg til dette. En eventuell løsning vil også avhenge av Dovre Group og Vormeland. Dersom boet skulle velge ikke å tre inn i kontrakten vil neppe boet ha innvendinger til at Vormeland fortsetter å arbeide i prosjektet under en struktur uavhengig av boet, skriver advokat og bobestyrer Per O. Bjørnsen fra advokatfirmaet Brækhus i en mail til Byggeindustrien.

Full tillit i Follobanen

Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein, sa onsdag at han hadde full tillit til Jan Vormeland.

– Situasjonen i Jan Vormelands selskap har ingen innvirkning på hans arbeid i Follobaneprosjektet. Vormeland har min tillit og har gjennom sitt arbeid over flere år vist seg denne tilliten verdig, skrev Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i en e-post til Byggeindustrien.