<p>Knut Arild Hareide (Krf) var glad for å kunne åpne deler av den nye Ski stasjon på mandag morgen. Stasjonsutbyggingen er en sentral del av Follobane-prosjektet.</p>Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, samferdselsminister Knut Arild Hareide, Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet.Vil ha bolig- og næringsbygg på den nyetablerte parkeringsplassen.Ski stasjon mandag morgen.Ski stasjon mandag morgen.Ski stasjon mandag morgen.Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, samferdselsminister Knut Arild Hareide, Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet.Populær sykkelparkering på Ski stasjon.Utfordringer med signalanlegget førte til en litt forsinket åpning av nye Ski stasjon. Men mandag morgen fungerte systemene og togene gikk som normalt.Vestre del av stasjonen er nå ferdig. Nå starter arbeidet med østre del. Den skal stå ferdig mot slutten av 2022.

Åpnet Ski stasjon - forventer at Follobanen blir startskuddet for nye byggeprosjekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) sto mandag morgen for åpningen av Ski stasjon under en korona-neddempet markering. Hareide forventer at prosjektet vil bidra til fortetting og tettstedsutvikling i området rundt den nye stasjonen.

Sammen med Nordre Follos ordfører Hanne Opdan (Ap), Follobaneprosjektets direktør Per David Borenstein og Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund, sto samferdselsministeren for den første delåpningen av Ski stasjon mandag morgen.

Togene skal gå fra den nye delen samtidig som Bane NORs entreprenør OHL bygger ferdig østsiden av stasjonen.

Hele Ski stasjon skal stå ferdig mot slutten av 2022.

– Dette er et veldig viktig prosjekt for både Oslo og Ski. Follobanen gjør at du kan bo her i Ski og likevel bo enda nærmere Oslo sentrum enn hva jeg gjør, enda jeg bor i Oslo. Jeg bruker 35-40 minutter til jobben med t-bane, mens her vil man fra 2022 kunne bruke 11 minutter med tog inn til Oslo sentrum, sier Knut Arild Hareide til Byggeindustiren.

Vil lære av prosjektet

Follobaneprosjektet har vært et krevende prosjekt. I mars i år varslet Bane Nor at den daværende kostnadsrammen på 30,9 milliarder kroner kunne sprekke med ytterligere fem milliarder.

Da var det bare gått litt over ett år siden forrige gang Bane NOR hadde vært nødt til å varsle en sprekk på 2,2 milliarder i prosjektet.

Men til tross for de mange utfordringene, har Knut Arild Hareide ingen problemer med å kaste glans over prosjektet.

– Nei, det synes jeg ikke er vanskelig, rett og slett fordi dette samferdselsprosjektet vil bety veldig mye for veldig mange. Men vi må gjøre det vi kan for å lære av prosjektet og sørge for at det samme ikke skjer i fremtidige prosjetker, sier Knut Arild Hareide.

Statsråden har nylig bedt Jernbanedirektoratet bestille en en ekstern konsulentrapport som skal se på hva man kan lære av utbyggingen av Follobanen og hvordan man kan bygge billigere.

– Vi må få større forutsigbarhet for politiske myndigheter. Vi må vite hva vi sier ja til. Jeg var en av de politikerne som i sin tid var med på si ja til dette prosjektet, men vi trodde den gangen på en langt lavere sum enn det vi ser nå. Men samtidig er det slik, at når du har begynt et arbeid, så må du også avslutte det, sier Hareide.

Forventer fortetting og utvikling

Samferdselsministeren forventer at den nye Follobane-stasjonen i Ski vil føre til en utvikling av sentrum og stasjonsområdet i form av både boligbygging og økt næringslivssatsing.

– Når vi legger ned så mye penger i et samferdselsprosjekt, så er det viktig at man får en positiv utnyttelse av området rundt. Jeg tror Ski på kommer til å få en rivende utvikling på grunn av dette prosjektet, sier Hareide.

Både Bane NOR og kommunen ønsker seg tettstedsutvikling rundt stasjonen. De jobber med planer for både bolig- og næringsbygg på den nyetablerte parkeringsplassen.

Vil utvikle nyetablert parkeringsområde

I en samtale med Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan og Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund, var statsråden blant annet nysgjerrig på hvilke utviklingsplaner Bane Nor og kommunen har for det store nyetablerte parkeringsplassområdet som er bygget for togpendlerne like ved det nye stasjonsanlegget.

Til Byggeindustrien forklarer han hvorfor spørsmålet kom opp:

– Dette området er attraktivt, og når vi investerer så mye penger som det vi gjør her, så er det viktig at de områdene blir utnyttet optimalt. Det å ha en parkeringsplass kan være bra, men her kan du både ha parkeringsplass og mange andre ting. Jeg vil være positiv til en utvikling av området rundt stasjonen, sier Hareide.

Det er også Nordre Follos ordfører Hanne Opdan.

– Absolutt. Politikerne har allerede vært positive til de foreløpige planene som ligger på bordet. Vi vil bygge tett på kollektivknutepunktet, og her er vi helt sikre på at vi kommer til å et bli flott område, i tillegg til alt det andre som bygges i tilknytning til stasjonen, sier Hanne Opdan.

Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan (Ap) viser frem stasjonstrucken til Knut Arild Hareide (Krf). Begge to mener Follobanen vil gjøre det naturlig å utvikle området rundt stasjonen i årene fremover.

- Regningssvarende

Bane NOR eier parkeringsplassområdet som er etablert. Konsernsjef Gorm Frimannslund sier de jobber sammen med kommunen for å se på hvordan arealene kan gjøres om til bolig- og næringsbygg.

– Men da vil vi passe på at vi har tilsvarende antall parkeringsplasser for de reisende i parkeringshus og kjeller. Da blir det en bedre løsning for de som har bil, samt at det er regningssvarende fordi boligprisene her er såpass høye at det er potensiale for å utvikle området, sier Frimannslund.

Ifølge Bane NOR-sjefen er dagens pendlerparkering planer som ble vedtatt i Jernbaneverket-tiden.

– Nå som vi er blitt Bane NOR og har Bane NOR Eiendom som datterselskap, så kan vi gjøre mer av sånne ting. Dette er et konsept som vi prøver å få til flere steder. På Jessheim bygger vi også ut tett inntil stasjonen. Det fører til flere reisende med kollektivtransporten. Vi har statistiske data på at de som bær nær stasjonen bruker mindre bil, så dette kommer til å bli bra, sier Frimannslund.

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.