Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein.

85 prosent av Follobanen er ferdig: - De siste 5-10 prosentene er ofte harde

Med åpningen av Ski stasjon, er 85 prosent av Follobane-prosjektet ferdig. Men det er ikke rom for å hvile på laurbærene.

Fakta

Togtrafikken på østre linje fra Ski stasjon åpnet mandag 24. august, og mandag 14. september åpnet også trafikken på vestre linje.

Togene skal gå fra den vestre delen av stasjonen samtidig som Bane NORs spanske entreprenør OHL bygger ferdig den siste delen på østsiden.

Bane NOR planlegger å starte trafikk fra nye Ski stasjon gjennom den 20 kilometer lange Blixtunnelen fra Ski til Oslo i desember 2022.

Hele Ski stasjon skal være ferdig noen måneder tidligere.

Mandag morgen var det offisiell delåpning av nye Ski stasjon.

– Dette er en så viktig milepel for oss fordi det er første gang vi tar i bruk helt ny jernbaneinfrastruktur. Vi har flyttet stasjonen over til vest, slik at vi kan ha full drift på den nye delen av stasjonen og jobbe med den resterende delen av det gamle stasjonen. Vi har også tatt i bruk nye signalsystem og ny jernbaneinfrastruktur. Det er viktig for oss, sier Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Har lært av kvikkleirefunn

Arbeidet med den første delen av Ski stasjon har vært rundt ett år forsinket på grunn av krevende grunnforhold.

I tillegg måtte den planlagte åpningen i august i år forskyves noen uker på grunn av signal-utfordringer.

Det førte til at de reisende måtte bruke buss for tog i en lenger periode enn hva som var planen.

Men til tross for flere utforutsette hindringer, så var Gorm Frimannslund glad for å kunne markere åpningen med samferdselsministeren til stede.

– Vi synes det er like flott å markere åpningen, men vi møter hele tiden på ting i denne type arbeid som vi må lære av og ta med oss inn i nye prosjekter. Når vi begynner arbeidet med den andre delen av Ski stasjon, så vet vi for eksempel at det vil være kvikkleire i grunnen også der. Nå er vi forberedt, noe som gjør at prosessen blir en helt annen fra starten av, sier Frimannslund.

– Hvordan er fremdriften i prosjektet nå?

– Fremdriften på Ski og Follobanen ellers er helt i tråd med det vi tidligere har formidlet. Det vil si at vi åpner stasjonen her på Ski for fullt i 2022. Vi får først full fleksibilitet inne på Oslo S i 2023, men vi oppnår kort reisevei mellom Oslo og Ski når Blixtunnelen åpner i 2022, sier Frimannslund.

Til tross for at 85 prosent av Follobanen nå står ferdig, understreker Bane NOR-sjefen at det fortsatt er mye som gjenstår.

– Det er fortsatt mange skjær i sjøen. Nå er det 15 prosent igjen, men innspurten er jo alltid en veldig kritisk fase. Det er da du har de siste testene og kontrollene før du setter trafikk på. Da må alt fungere som planlagt, sier Frimannslund.

Hard innspurt

Per David Borenstein er prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Prosjektdirektør Per David Borenstein kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Prosentregning i sånne prosjekter som dette kan man diskutere mye. De siste 5-10 prosentene ofte ganske harde. Da skal alt virke, sier Per David Borenstein til Byggeindustrien.

I Follobaneprosjektet har de tatt i bruk et system for ferdigstilling som de ikke har brukt i andre jernbaneprosjekter tidligere.

– Alle komponentene i Follobaneprosjektet er lagt inn i en database med linker videre til egne sjekkark. Vi tester ut alt systematisk når delprosjekter ferdigstilles. Da reduserer du også muligheten for feil fordi du vet at alle komponenter er testet ut før du setter på spenning og drift, sier Borenstein.

Prosjektdirektøren sier det har krevende for mange i prosjektet å arbeide med det nye systemet, men han mener de er i ferd med å hente ut verdien nå.

– Det kan likevel oppstå feil, men du minimerer antallet av dem. Dette ferdigstillingssystemet vil også bli en veldig god database for infrastrukturavdelingen i Bane NOR som skal ta over og drive anlegget videre, sier Borenstein.