Arkitekt: tegn_3

AF Gruppen tildelt ny massivtre-kontrakt

AF Gruppen er av Oppegård kommune tildelt kontrakten for utførelse av Edvard Griegs Vei omsorgsboliger på Kolbotn.

Kontrakten omhandler bygging av et bygg med omsorgsboliger med tilhørende servicefunksjoner, et dagaktivitetssenter og base for hjemmetjenester. Bygget inneholder 72 omsorgsboliger på 50-55 kvadratmeter og består av 5 etasjer samt underliggende kjeller. Byggets areal er i underkant av 10.000 kvadratmeter, hvor de fire øverste etasjene skal bygges i massivtre. Kontrakten omhandler også opparbeidelse av utomhusarealer og nødvendig infrastruktur.

Arbeidet er forventet startet opp høst 2017 med ferdigstillelse tidlig 2019. Kontrakten er en generalentreprise med verdi 210 millioner kroner ekskl. mva.

- Dette prosjektet passer oss svært godt. AF Gruppen har utført og har pågående flere prosjekt hvor massivtre er et sentralt konstruksjonselement. Det er gledelig å se at etableringen av AF Nybygg og satsingen på offentlige prosjekter gir uttelling, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en melding.