Jørgen Evensen, Morten Grongstad og Peter Sandrup.

AF Gruppen kjøper Betonmast sammen med ledelsen i Betonmast

AF Gruppen ASA har, gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast, inngått avtale med styret i BetonmastHæhre AS om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast AS.

Med dette er et av de desidert største oppkjøpene i den norske byggenæringen gjennom historien en realitet. Kjøpet skal formelt behandles av generalforsamlingen i BetonmastHæhre, og skal til vurdering hos Konkurransetilsynet, men i løpet av oktober forventer partene at hele transaksjonen skal være implementert.

Med AF Gruppen, som vil få en omsetning på over 20 milliarder kroner i 2019, og Betonmast-selskapene som i fjor hadde en omsetning på nær sju milliarder kroner - og som har en solid ordrereserve - seiler AF Gruppen opp som nest største aktør med klar margin innen den norske byggenæringen – og tar et stort jafs i retning den største aktøren, Veidekke ASA.

Stor tro på nytt partnerskap
Betonmast får med dette en ny hovedeier gjennom AF Gruppen, og toppsjefene Jørgen Evensen og Morten Grongstad har stor tro på det nye partnerskapet.

– Betonmast har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2006 og er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter, solide ordrereserver, sterk vekst og god lønnsomhet. Samtidig ser vi potensial for å øke verdiskapningen ytterligere, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

– Jeg er svært fornøyd med at den aktøren som vi respekterer mest i markedet nå kommer inn på eiersiden, og jeg er trygg på at AF Gruppen vil tilføre oss kompetanse og gi oss muligheter til å utvikle selskapet videre i riktig retning. I forhold til det norske entreprenørmarkedet, så er det AF som er nærmest oss med tanke på filosofi og kultur. De fremstår som en ledende entreprenør i Norden – ikke minst med tanke på inntjening. De har det samme syn på viktigheten av eierskap blant medarbeiderne som oss – og driver prosjektene meget godt. Dette vil vi ha stor nytte av – og vi kan ikke få en bedre eier enn AF Gruppen, legger Jørgen Evensen til.

Det er Evensen, sammen med Peter Sandrup, som tilbake i 2006 etablerte Betonmasts byggsatsing – og har på få år bygd opp et milliardkonsern.

Som kjent ble det i januar 2017 inngått en avtale om en fusjon mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen. I mars i år bestemte man seg for å splitte opp igjen selskapet – og nå er man i havn med denne prosessen. Dette innebærer altså at AF Gruppen går inn på byggsiden av BetonmastHæhre-konsernet – mens anleggsdelen forsetter under navnet Hæhre & Isachsen Gruppen som en frittstående anleggsentreprenør.

Langsiktig og industrielt mål
– AF Gruppen har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet, og vi har som intensjon å være en aktiv eier. Med vår inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan bidra til å øke verdiskapingen i Betonmast på kort og lang sikt, sier AF-sjefen.

Jørgen Evensen ser frem til å få den nye eieren om bord.

– Det har vært en utfordrende periode som del av BetonmastHæhre. Jeg er veldig fornøyd med at bygg- og eiendomsvirksomheten nå skilles ut og at vi får en industriell aktør inn på eiersiden. Dette gjør at vi kan konsentrere oss helt og fullt om operasjonell virksomhet og det skape gode resultater i prosjektene våre. Jeg er trygg på at dette eierskapet vil sikre langsiktig utvikling, kapasitet og gjennomføringsevne til glede for våre kunder og medarbeidere, tilføyer Evensen.

100 prosent av aksjene
Formelt er det en eiergruppering bestående av AF Gruppen og ledende medarbeidere i Betonmast som har inngått avtale med styret i BetonmastHæhre om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet. Etter at transaksjonen er gjennomført vil AF Gruppen ha en eierandel på anslagsvis 60 prosent. Det vil bli tilrettelagt for medeierskap blant ansatte, og det er signalisert at langt de fleste ansatte som tidligere har hatt eierposisjoner i selskapet, blir med som medarbeidere i det nye selskapet. Etter at kjøpet er gjennomført, vil Betonmast Holding tilby aksjer til disse aksjonærene til samme betingelser som Betonmast Holding betaler i transaksjonen.

Selvstendig selskap
Betonmast vil fortsette å operere som et selvstendig selskap og ta del i de markeder og utviklingsmuligheter som selskapet selv finner mest attraktivt. Det betyr at Betonmast vil kunne operere i samme konkurransemarked som AF Gruppen. Som ved andre selskaper AF Gruppen sitter med aksjemajoriteten i, vil Betonmast også kunne fortsette med sine vekstplaner – som også kan inkludere oppkjøp.

– Vi fortsetter arbeidet med å bedre lønnsomheten i konsernet. Samtidig har Betonmast opp gjennom årene kjøpt flere betydelige virksomheter, og vi har fortsatt en sterk vekstambisjon, sier en offensiv Evensen. Dette innebærer dermed altså muligheter for flere oppkjøp.

– Samtidig ser AF Gruppen frem til å være en aktiv eier. AF har opp gjennom årene gjennomført mange store og små oppkjøp, som alle har tilført oss ny erfaring. Vi har vært velsignet med at de aller flinkeste har lyst til å jobbe sammen med oss og vi ser nå frem til at Betonmast skal få utvikle seg videre så selvstendig som de bør, påpeker Grongstad.

Betonmast har i løpet av den siste tiden ansatt flere nye sentrale personer, og Evensen påpeker at de nå har alle ressurser på plass for å bygge selskapet videre.

To milliarder
Avtalt pris på aksjene er på 2,075 milliarder kroner (140,50 kroner per aksje) i kontanter. Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet gjennom tilførsel av 352 millioner kroner i egenkapital til Betonmast Holding. AF Gruppen finansierer resten av kjøpesummen gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån. AF Gruppen finansierer kjøpet gjennom eksisterende lånerammer i AF Gruppen samt ved å benytte eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon på 400 millioner kroner mot selskapets fire største aksjonærer, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS og Folketrygdfondet, som har forpliktet seg til å tegne de nye aksjene.

– Dette er det desidert største kjøpet AF Gruppen noensinne har gjennomført, så dette er en stor dag for oss. Ledelsen i Betonmast har gjort en meget god jobb gjennom mange år – og de har bygd opp et konsern som har hatt en enorm vekst - som er enda kraftigere enn AF Gruppens, påpeker Grongstad.

Kjøpet er betinget godkjenning av generalforsamlingen i BetonmastHæhre som er planlagt gjennomført 16. september. Aksjonærer som representerer 66 prosent av aksjene i BetonmastHæhre har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Bankforbindelsen til selger har forhåndsakseptert salget. Selger har avtalt ny finansiering med tilhørende betingelser for finansiering av BetonmastHæhre. Finansieringen forutsettes implementert innen gjennomføring av transaksjonen. Som følge at transaksjonen vil BetonmastHæhre endre navn til Hæhre & Isachsen Gruppen.

Transaksjonen forventes gjennomført i oktober 2019.

1.000 ansatte
Betonmast-konsernet har cirka 1.000 ansatte og består av totalt 16 selskaper i segmentene Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Selskapene hadde en omsetning på 6,942 milliarder kroner og et driftsresultat på 217 millioner i 2018. Styret består av Svein Hov Skjelle, Lars Håkon Tingulstad, Ole Enger og Tommy Hagen.

Administrerende direktør er Jørgen Evensen. Øvrige i ledelsen er Peter Sandrup, Svend-Harald Maalen, Erland Ensrud, Karianne Børresen Moksnes, Hans Jørgen Lundby og Mattias Gustafson.

Ledende ansatte i Betonmast som er medinvestorer i transaksjonen er også aksjonærer i BetonmastHæhre.

– Bortsett fra dette er det ikke inngått avtaler til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i AF Gruppen eller i Betonmast, heter det i en børsmelding.

Som tidligere annonsert er både AF Gruppen og Betonmast med på eiersiden og i utviklingen av Construction City på Ulven i Oslo – og begge selskapene skal etter hvert lokaliseres i denne kunnskapsparken.