– Dette samarbeidet har blitt en god match med to like parter som skal utvikle seg sammen, sier Jørgen Evensen (t.v.) og Albert Kristian Hæhre.

Betonmast og Hæhre/Isachsen fusjonerer

Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen blir nå slått sammen til ett konsern. Dermed ser en ny entreprenørgigant dagens lys i den norske byggenæringen. 

BetonmastHæhre

- Fusjon mellom Betonmast og Hæhre Isahcsen Gruppen.
- Det nye konsernet forventes etablert innen påske 2017.
- Konsernet får en omsetning i 2017 på rundt ni milliarder kroner og har drøyt 2.200 ansatte.
- Jørgen Evensen blir konsernsjef og Ole Enger blir styreleder. Albert Kristian Hæhre vil tiltre konsernstaben i tillegg til rollen som adm. dir. i Hæhre Entreprenør.

Det fusjonerte bygg-, anlegg- og eiendomskonsernet vil i 2017 få en omsetning på rundt 9 milliarder kroner og totalt ha i overkant av 2.200 ansatte - og vil dermed bli blant landets 4-5 største entreprenørselskaper. Navnet på det nye konsernet blir BetonmastHæhre.

De to konsernene vil gjennomgå en helhetlig fusjonering som likeverdige partnere, som betyr at det vil bli ett morselskap, med flere datterselskaper. Alle selskaper i Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen blir en del av det nye konsernet, og det er dermed en aktør med vesentlig bredde som når går sammen.

Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast vil bli toppleder i den nye entreprenørkjempen, mens Ole Enger, som i dag er styreleder i Hæhre Isachsen Gruppen, går inn som styreleder. Albert Kristian Hæhre vil tiltre konsernstaben i det nye selskapet i tillegg til rollen som administrerende direktør i Hæhre Entreprenør.

Skal vokse videre
Jørgen Evensen og Albert Kristian Hæhre forteller om en god men hektisk periode frem til avgjørelsen som nå er tatt. Hæhre har i en periode sett etter en partner innen bygg, mens Betonmast over tid har vært klare på at de ønsker å satse innen anlegg.

– Dette samarbeidet har blitt en god match med to like parter som skal utvikle seg sammen. Med denne fusjonen får vi en størrelse og en robusthet som gjør at vi kan ta de nødvendige stegene videre. Dette vil sikre en utvikling av arbeidet vi driver med i dag, både innen bygg og anlegg, og tar de to selskapene opp til et nytt nivå, forteller Evensen og Hæhre til Byggeindustrien.

De legger ikke skjul på at denne sammenslåingen skal legge grunn for en videre vekst, både innenfor og utenfor landets grenser.

– Vi ser fortsatt gode muligheter for en videre vekst innen både bygg og anlegg i Norge, men vi ser ikke minst betydelige muligheter i det svenske markedet. Denne fusjonen er startskuddet på en omfattende satsing i Sverige. Betonmast er allerede etablert både i Göteborg og Stockholm, og vi vil nå gå tungt inn i det svenske markedet, innen både bygg og anlegg, sier Evensen.

Hæhre understreker at ambisjonene er store, og at de ser for seg en fortsatt organisk vekst men at oppkjøp også vil bli aktuelt, både i Norge og Sverige.

– Med denne fusjonen står vi godt rustet til å ta på oss både store og mindre prosjekter over et bredt spekter av oppgaver. De to konsernene utfyller hverandre på en meget god måte, og har lite overlappende virksomhet. Dermed kan vi nå jobbe med en lang rekke ulike jobber, og ikke minst kan vi i større grad enn tidligere også ta på oss enda flere komplette oppgaver ettersom vi selv besitter alle de viktigste fagene i eget hus, fra komplisert grunnarbeid, til komplett ferdiggjøring av både bygg og anlegg. Dette blir ikke minst viktig i en utvikling der totalentrepriser spiller en stadig viktigere rolle innen både bygg og anlegg. Betonmast har her en solid erfaring, og vi står nå meget godt rustet til å bli en betydelig aktør innen dette markedet, mener Hæhre.

Mange ansatte på eiersiden
Det er gjennomført et omfattende arbeid med å få på plass denne fusjonen, og dette arbeidet vil fortsette også en periode fremover. Både Evensen og Hæhre er likevel klare på at de ulike selskapene skal ha fullt fokus på produksjon også i ukene som kommer.

De største eierne i det nye konsernet:

* Knarten Holding AS (Albert Kr. Hæhre med fam.) 21,31%
* HCA Melbye Aksjeselskap 14,05%
* Ferncliff Property AS 7,82%
* Jahema AS (Jørgen Evensen) 5,12%
* Pesa Invest AS – (Peter Sandrup) 5,12%
* Rune Isachsen Holding AS 4,26%

– Vi skal nå gjennom en due diligence-prosess, og fusjonen må godkjennes av Konkurransetilsynet. Vi forventer at det arbeidet skal være fullført innen få uker. Dermed ser vi for oss å formelt etablere selskapet i tiden like før påske, påpeker Evensen.

Betonmast, Hæhre og Isachsen er alle gründervirksomheter som har vokst seg store med en base lojale ansatte. De har også vært opptatt av at en stor eiendel skal bestå av de ansatte, og det nye konsernet vil dermed en han en rekke ansatte på eiersiden. Totalt vil det nye selskapet være eid av rundt 500-600 aksjonærer.

– Vi har mange dyktige ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin og selskapet de jobber i, og vi er helt tydelige på at det er plass til alle i det nye felleseide konsernet. Dermed har det også vært viktig for begge parter å sikre at de ansatte skal få et eierskap til det nye konsernet, og dette er noe vi vil bruke mye ressurser på i tiden fremover, sier Evensen.

– Vi har alle vært opptatt av å bygge opp en sterk kultur hvor prosjektene står i fokus, som er avgjørende for om en virksomhet skal levere godt over tid. Gjennom denne prosessen har vi oppdaget at selv om selskapene er forskjellige, har de en kultur som er tuftet på de samme verdiene. Denne kulturen skal vi nå ta med oss videre for å bygge opp det nye konsernet, legger Hæhre til.