F.v. Daglig leder Lars Hæhre i BetonmastHæhre Industri, adm. dir. Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre Anlegg, daglig leder Nils Smetbak i Isachsen Anlegg, daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør, juridisk direktør/viseadm. direktør Peter Kvisgaard i BetonmastHæhre Anlegg og daglig leder Håvard Kjendseth i Steen & Lund.

Ny ledelse på plass i anleggsselskapet BetonmastHæhre - skal bytte navn

I mars ble det kjent at BetonmastHæhre splittes opp i et byggselskap (Betonmast) og et anleggsselskap (BetonmastHæhre Anlegg). Flere nye biter er nå kommet på plass i det nye anleggsselskapet. Blant annet blir en ny ledelse presentert tirsdag - og anleggskonsernet vil også snart fremstå i ny drakt og med nytt navn.

BetonmastHæhre Anlegg

* Har cirka 2.000 medarbeidere
* Organisert i selvstendige selskaper
* Samlet omsetning i 2018 på 6,2 milliarder kroner
- Hæhre Entreprenør: Ledes av Gudmund Roen og har 1.061 ansatte (31.12).
- Isachsen Anlegg: Ledes av Nils Smetbak og har 573 ansatte.
- Steen & Lund: Ledes av Håvard Kjenseth og har 386 ansatte.

Som ledd i forberedelsene med å splitte selskapet, har man jobbet med å gjøre virksomhetene enda mer selvstendige. Det er foreløpig ikke klart når splitten mellom bygg- og anleggsdelen av BetonmastHæhre-konsernet vil skje, men det jobbes nå aktivt med å få alle brikkene på plass. Som en del av dette vil Betonmast-navnet snart ikke være en del av anleggskonsernet.

Ny ledelse
– Når splitten forhåpentligvis er gjennomført senere i år, vil det være naturlig å se på en navneendring av BetonmastHæhre, som ikke lenger da vil ha noen tilhørighet til bygg, og dermed Betonmast-navnet, påpeker Svein Hov Skjelle.

Den tidligere konsernlederen av BetonmastHæhre-konsernet varslet i mars at han fratrådte – men ville være tilgjengelig i en periode opp mot ett år i forbindelse med arbeidet med fisjonen. Nå har han etter en lengre prosess sammen med eieren og styret i BetonmastHæhre Anlegg bestemt seg for å ta på seg rollen som leder for anleggselskapet på permanent basis.

– Min beslutning om å ta på meg rollen som leder av anleggsselskapet er gjort på bakgrunn av god dialog med både sentrale eiere og styret. En viktig årsak til at jeg har valgt å takke ja til denne spennende muligheten, er at vi sammen har tatt tak i det jeg opplevde som utfordringer i disse organisasjonene. Dette går blant annet på tydeliggjøring av roller og forventningsavklaringer, sier Skjelle.

Det har også vært jobbet med å få på plass en ny ledelse av hele anleggskonsernet, og den siste tiden har også resten av ledelseskabalen falt på plass.

Den nye ledelsen består nå av:
Adm. direktør: Svein Hov Skjelle
Juridisk direktør/viseadm. direktør: Peter Kvisgaard
Konsernregnskap/regnskap/konsolidering – økonomidirektør: Hege Løe
IT-sjef: Hege Løe (p.t.)
Finansdirektør: Eddie Bastiansen
Daglig leder Hæhre Entreprenør: Gudmund Roen
Daglig leder Isachsen Anlegg: Nils Smetbak
Daglig leder Steen & Lund: Håvard Kjendseth
Daglig leder BetonmastHæhre Industri: Lars Hæhre
Daglig leder BetonmastHæhre Tomteutvikling: Svein Hov Skjelle

– Jeg er veldig glad for at Peter, Hege og Eddie alle ønsker å bidra i utviklingen av vår anleggsvirksomhet. Vår felles hovedoppgave vil være å støtte oppunder våre virksomheter slik at vi utnytter de gode markedene til å forbedre lønnsomheten. Sammen med de dyktige daglige lederne i anleggsselskapene etablerer vi nå en robust organisasjon tilpasset de muligheter og utfordringer virksomheten står overfor, legger Skjelle til.

Peter Kvisgaard kommer fra rollen som juridisk direktør i Betonmast, men har det siste året også jobbet mye inn mot anleggsselskapene. Hege Løe og Eddie Bastiansen har i dag rollene som henholdsvis økonomi- og finansdirektør i BetonmastHæhre Holding, og kjenner dermed anleggsvirksomheten godt.

Rendyrker selskapene
BetonmastHæhre Anlegg består nå av Hæhre Entreprenør, som jobber inn mot de større anleggsprosjektene som totalentreprenør, Isachsen Anlegg som er en regional anleggsvirksomhet med hovedfokus på grunnarbeid, infrastruktur og utomhusarbeid og Steen & Lund som er Norges største anleggsgartnervirksomhet. I tillegg ligger selskapene BetonmastHæhre Tomteutvikling og BetonmastHæhre Industri direkte under morselskapene som selvstendige enheter, som skal jobbe på tvers av de tre entreprenørselskapene.

– Hvert selskap skal selv ha de mest kritiske rollene i egen organisasjon. Det vil bli noen stabsfunksjoner i morselskapet, men ikke noe topptungt system. Det skal være kompetanse ute i virksomhetene – med en flat struktur, påpeker Skjelle.

– Det er en litt ulik kultur i de ulike selskapene – og vi har fått på plass et veldig bra samarbeid på tvers organisasjonene. Dette er noe vi skal utnytte fremover, sier Lars Hæhre, som leder BetonmastHæhre Industri.

– Spennende utgangspunkt
I fjor omsatte anleggsselsskapene i BetonmastHæhre for nær 6,3 milliarder kroner, men de tapte penger – først og fremst på grunn av to enkeltprosjekter.

– Men vi jobber nå i et bra marked med mange muligheter, og vi har satt i verk flere prosesser for å bedre inntjeningen. Samtidig har vi en god ordrereserve, og vi har veldig sterke markedsposisjoner – innen alle de ulike segmentene, påpeker Skjelle.

Han mener de har et spennende utgangspunkt i det som er et historisk sterkt anleggsmarked.

– Vår ambisjon er å forsterke posisjonen som den ledende norske anleggsaktøren når det gjelder vår evne til å levere på kundenes forventninger til kvalitet, samtidig som vi forbedrer vår lønnsomhet og blir mer forutsigbare i rapportering av resultater, sier Skjelle.

– Det er et bra men krevende marked. Vi ser at andre typer kontrakter kommer i større grad enn før – noe som også gir markedet noen utfordringer. Men med denne organiseringen og disse ressursene vi har fått på plass, ruster oss for å håndtere dette, legger Peter Kvisgaard til.

– Mange muligheter
Skjeller peker på at deres anleggsselskaper alle opererer i markeder med høy vekst og mange muligheter.

– Vi har valgt å rendyrke selvstendige selskaper som alle har ambisjon om å være ledende i sine respektive markedsområder. Hæhre har som ambisjon å bli den ledende og mest foretrukne hoved- og totalentreprenør av store anleggsprosjekt i hele Norge. Isachsen har tilsvarende ambisjon i markedet for mellomstore anleggsprosjekter på sentrale Østlandet, og Steen & Lund for større utenomhus-anlegg på sentrale Østlandet. Industrivirksomheten vår skal med lønnsomhet bidra til konkurransekraft på maskiner, utstyr og tjenester til våre entreprenørvirksomheter, og utvikle tjenester som kompletterer vår verdikjede, utdyper Skjelle.

Ledelsen i anleggsselskapet peker på at de har brukt mye tid på å lande den nye organisasjonen.

– Vi har hatt mange gode avklaringer – og forutsetningen for å bygge en solid virksomhet som kan tjene gode penger er de aller beste. Virksomheten har gode markedsposisjoner som har et godt rykte og navn samt produksjonskapasitet inhouse. De operative selskapene har klart å holde fokus hele veien - ikke minst etter at vi opprettet holdingselskapet frigjorde vi en god energi som har fått full fart på selskapet, legger Skjelle til.