Fellesprosjektet-dom drar ned BetonmastHæhre - anker trolig dommen

Dom i Fellesprosjektet-saken påvirket BetonmastHæhres resultat for første kvartal, men konsernet bedret driften.

BetonmastHæhre fikk et underliggende driftsresultat på 102 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 64 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2018.

Etter kvartalets slutt mottok selskapet dom i den såkalte FP3-saken, knyttet til sluttoppgjør etter gjennomføring av entreprisen FP3. Basert på dommen, har selskapet har valgt å innta en nedskrivning i regnskapet for første kvartal på 217 millioner kroner, noe som ledet til et underskudd i kvartalet.

– Resultatet i første kvartal er preget av en nedskrivning på 217 millioner kroner relatert til FP3-saken mot Statens vegvesen. Justert for denne nedskrivningen viser tallene en stabil positiv drift sammenlignet med året før, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre i en pressemelding.

Driftsresultat etter nedskrivning som følge av mottatt dom i FP3-saken ble minus 115 millioner kroner.

Den aktuelle dommen gjaldt et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3. FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Bane NOR SF og Statens vegvesen var i felleskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016. Retten tok stilling til en uenighet mellom partene på om lag 750 millioner kroner ekskl. mva. Dommen ga i liten grad Hæhre Entreprenør medhold.

– Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og dommen vil sannsynligvis ankes, sier Skjelle.

Dommen og nedskrivningen gir liten kontanteffekt.

Stabil drift, godt prosjekttilfang

Justert for FP3-nedskrivningen viste anleggsvirksomheten en stabil utvikling sammenlignet med første kvartal 2018 med en driftsmargin på 1,9 prosent. Byggvirksomheten ved Betonmast fikk en driftsmargin på 2,8 prosent. Begge virksomhetene hadde godt prosjekttilfang i kvartalet. Konsernets samlet ordrereserve var på 11,4 milliarder kroner per 31. mars.

I mars ble det kjent at styret i BetonmastHæhre vil jobbe mot en splitt av konsernet. Denne prosessen er pågående. Et viktig skritt var etableringen av nye ledelse i anleggsvirksomheten, annonsert i mai. Nå pågår arbeidet med å etablere en god finansieringsstruktur før et konkret forslag kan presenteres aksjonærene.

Alvorlig ulykke

I mai inntraff en alvorlig arbeidsulykke ved Hæhre Entreprenørs anlegg på Rødøy i Nordland. En hjullaster med sjåfør havnet i vannet i forbindelse med en tippoperasjon. Føreren, en ansatt i Hæhre, antas omkommet, og politiet søker fortsatt etter mannen.

– Dette er en svært tragisk ulykke, og våre tanker går først og fremst til de pårørende. Vi bistår politiet i deres arbeid, og håper å kunne finne den antatt omkommede så snart som mulig, sier Skjelle.

Ulykken er under etterforskning, og Hæhre Entreprenør bistår politi og arbeidstilsyn i deres arbeid. Hæhre vil også gjennomføre sin egen granskning for å ta lærdom av ulykken og for å kunne innføre ytterligere barrierer mot uønskede hendelser.