Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

39 personer omkom i branner i 2018

Totalt 39 personer mistet livet i branner i Norge i 2018. Åtte av disse døde i desember, som ble måneden med flest dødsbranner, ifølge DSB.

Flest omkom i Oslo og Oppland, der seks personer i hvert fylke mistet livet.

Den største årsaken til at folk dør i brann er røyking, og menn er kraftig overrepresentert. Likevel dør færre og færre i branner.

– Tallene for de siste åtte årene viser en klar synkende trend i antall dødsbranner, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Siden den systematiske registreringen av dødsbranntall startet i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Året med færrest omkomne er 2017 med 26 personer, mens det i 1979 døde flest – hele 91 personer.

Risikoen for å dø i brann er størst blant eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige. Tre av fire som har omkommet i branner de siste årene tilhører disse gruppene, opplyser Daae.

Hun anbefaler spesielt personer i disse gruppene å få installert komfyrvakt.

– Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde, sier Daae.