Daglig leder Egil Lervik i Lønnheim Stål og kollegene er bekymret for fremtiden i Valsøybotn. Foto: Jan Arve Ødegård / Tidens Krav

25-30 arbeidsplasser i fare hos Lønnheim Stål - venter på bru- og tunnelavklaring

Lønnheim Stål i Valsøybotn i Møre og Romsdal har satt investeringer på vent og risikerer å måtte si opp mellom 25 og 30 ansatte på grunn av nedklassifiserte bruer og tunneler.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

Aksellastbegrensning på veien og høydebegrensning på tunnelen inn til Valsøybotn i nordmørskommunen Halsa gjør at 25-30 arbeidsplasser hos Lønnheim Stål i verste fall kan ryke, skriver avisen.

Lønnheim Stål og utleier Valsøybotn Eiendom, har, ifølge artikkelen, satt investeringer for til sammen 20 til 25 millioner kroner på vent grunnet usikkerhet om veien inn til Valsøybotn.

– Vi tør ikke gi grønt lys slik situasjonen er akkurat nå og slik den har vært siden i fjor høst, sier daglig leder Egil Lervik i Lønnheim Stål.

Mangler dokumentasjon

Slik han har forstått det, er det manglende dokumentasjon på bæreevnen til to eldre og mindre bruer som er årsak til at akseltrykket ble redusert fra 10 til åtte tonn og totalvekten fra 50 til 40 tonn.

Rundt samme tid skal det også ha blitt innført en høydebegrensning på maksimalt fire meter i Gildehammartunnelen.

At et mindre parti av veien raste ut i fjorden for en tid tilbake, understreker ytterligere usikkerheten.

– Skulle det gå så galt at veien her raser ut i fjorden, er det krise og kanskje kroken på døra for oss, sier Lervik.

Lønnheim Stål er, ifølge artikkelen på tk.no, avhengig av veien på vestsiden av fjorden. Den som går på nordsida er helt uaktuell for her er det flere tunneler hvor det ikke er tillatt med mer enn 3,5 meters høyde på kjøretøyene.

– Vi trenger 10 tonns akseltrykk og tunnelhøyde på minst 4,30 meter og aller helst 4,50 meter. Dette for å unngå fordyrende omlasting som gir oss en ulempe i forhold til konkurrentene. Kjøring med halvfulle lass er dårlig butikk, framholder Lervik.

– Ubegripelig

Lønnheim Stål i Valsøybotn lager ulike bygningskonstruksjoner i stål. Av totalt 35 ansatte har 30 sitt daglige virke i Valsøybotn.

Med ett skift på jobb, har virksomheten en kapasitet på å ta imot, bearbeide og overflatebehandle 1.200 tonn stål årlig. Med to skift kan volumet økes til 1.800 tonn årlig.

Eierne ønsker, ifølge Lønnheim Stål-sjefen, å utvide produksjonen i Valsøybotn, og bedriften har tatt inn to lærlinger. Uten avklaring om tilkomsten, spøker det likevel for stålprodusenten.

– Jeg kan rett og slett ikke begripe at vi kanskje skal måtte legge ned eller flytte virksomheten på grunn av noe så banalt som et par bruer med usikker bæreevne og en tunnel som enkelt kan tillates for kjøretøy opp til 4,5 meters høyde, avslutter Egil Lervik.