Her er et av de mange forslagene til ny brannstasjon i Oslo.

100 arkitekter vil tegne Sentrum brannstasjon i Oslo

Da fristen for å levere tilbud på Sentrum brannstasjon i hovedstaden gikk ut, var det kommet inn overveldende 100 tilbud.

Brannstasjonen skal ligge i Bjørvika, og Oslo kommune tror beliggenheten er et kraftig bidrag til den store interessen.

- Etablering av ny brannstasjon i Bjørvika henger sammen med at dagens Hovedbrannstasjon skal fraflyttes for å bli en del av det nye Regjeringskvartalet. Dermed er det behov for en ny brannstasjon sentralt i Oslo sentrum, hvor det ikke lenger er så mange ubebygde områder som kan huse et bygg som dette, heter det i en melding fra kommunen.

- At så mange arkitektmiljø ønsker å bidra til ny brannstasjon i sentrum er veldig bra, og jeg gleder meg til å se resultatet. Dette blir en viktig brannstasjon for å opprettholde god brann- og redningsberedskap i en sentral del av Oslo, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i pressemeldingen.

- Prosjektet har høye ambisjoner både for det arkitektmessige, men også for at brannstasjonen skal bidra til at Festningsallmenningen utformes som et attraktivt byrom. Dette er ikke av våre største prosjekter, men det vil være et signalbygg for oss, sier adm.dir. Lars Henrik Bøhler i Omsorgsbygg Oslo KF, som er byggherre for den nye brannstasjonen.

- Det viktigste for oss er at det blir en funksjonell brannstasjon, men vi er selvfølgelig opptatt av hvordan den ser ut også, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

- Antallet innleverte bidrag er gledelig og imponerende, sier konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Nataas, som tror både oppgaven med å tegne en brannstasjon og den sentrale beliggenheten i Bjørvika er sterkt medvirkende til at så mange ønsker å være med i konkurransen.

Nå trer en jury sammen for å vurdere alle bidragene. Juridisk avdeling i Omsorgsbygg har anonymisert alle bidragene, slik at juryen kun vurderer det konkrete tilbudet. Juryen består av eiendomsdirektør Olav Alme, prosjektdirektør Bjørn Kjærnes fra Omsorgsbygg, Jon Myroldhaug fra Brann- og redningsetaten, samt de eksterne arkitektene Stine Bjar fra LaLa Tøyen og Amund Gulden fra FuthArk Arkitekter AS. Juryens arbeid skal være ferdig i løpet av uke 9.