Østensjøveien 32. Foto: Bryn-HelsfyrGrenseveien 107. Foto: Bryn-HelsfyrFyrstikkalleen 1 og 3. Foto: Bryn-HelsfyrØstensjøveien 32. Foto: Bryn-HelsfyrØstensjøveien 32. Foto: Bryn-Helsfyr

10 leieavtaler på Bryn-Helsfyr

Bryn-Helsfyr-samarbeidet har inngått 10 nye leieavtaler for til sammen 7.850 kvadratmeter.

Det skriver Bryn-Helsfyr i en pressemelding onsdag.

Økonomibistand AS har inngått avtale med Oslo Areal om leie av 1.300 kvadratmeter i Fyrstikkalléen 3. Avtalen er på 5 år, og løper fra 1. februar 2015. Økonomibistand er en rådgiver og forhandler av programvare innen økonomi, logistikk, CRM og lønn, og flytter fra et annet bygg i nærheten.

Sonar AS leier 550 kvadratmeter av Jotne Eiendom i Grenseveien 107 fra 1. august 2014. Selskapet tilbyr bemannings- og rekrutteringstjenester, og flytter også internt i Bryn-Helsfyr-området.

Bryn Eiendom har inngått 8 nye, utvidede eller forlengede leieavtaler for til sammen nær 6.000 kvm i sine bygg på Bryn-Helsfyr.

I Østensjøveien 32 har ICE Norge AS mer enn tredoblet arealet til 1.824 kvadratmeter, mens OneStop Reporting er ny leietaker på 607 kvadratmeter. Light Structures, Sans Bygg og Tremiljø har tegnet nye eller forlengede leieavtaler på til sammen omtrent 1.350 kvadratmeter i Nils Hansens vei 2.

I Østensjøveien 36 er MV nordic ny leietaker på rundt 200 kvadratmeter, mens Safetel øker arealene til omtrent 1.800 kvadratmeter i Østensjøveien 18. I Nils Hansens vei 4 har Brattlikollen Kransebinderi flyttet inn på rundt 200 kvadratmeter.

Oslo Areal, Jotne Eiendom, Bryn Eiendom, Entra og SAJA er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver langsiktig omdømmebygging av området som et av Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Vi opplever for tiden god aktivitet i leiemarkedet på Bryn-Helsfyr, sier daglig leder og partner Axel Eide i Sandia Megling.

– Stadig flere blir klar over at dette er et svært tilgjengelig og attraktivt område å drive virksomhet i, hvor man får høy standard til fornuftig pris. Området er et unikt kommunikasjonsknutepunkt for både t-bane, buss, tog og bil, noe som blir stadig viktigere i takt med at Oslo får flere innbyggere, og fortettes, sier han.