Høy brukertilfredshet og lojalitet på Bryn-Helsfyr

Men det er fortsatt rom for forbedringer, melder næringsklyngen i en pressemelding.

Ansatte i virksomhetene på Bryn-Helsfyr har talt: Området er tilgjengelig, trivelig og effektivt å jobbe i – og kollektivtilbudet scorer aller høyest. Dette er noen av konklusjonene i en ny brukerundersøkelse Norstat har gjort for Bryn-Helsfyr-samarbeidet. Resultatene understrekes av at  flere av bedriftene velger å bli i området når leieavtalene utgår.

Dette skriver Bryn-Helsfyr i en pressemelding mandag.

Brukerundersøkelsen, der over 200 ansatte fordelt på en rekke virksomheter på Bryn og Helsfyr har svart på spørsmål om området og dets omdømme, ble gjennomført i juni 2013.

Resultatene tegner, ifølge pressemeldingen, et gjennomgående positivt bilde av Bryn-Helsfyr som arbeidssted, men viser samtidig et klart potensial for forbedring.

Tilgjengelighet, tilgjengelighet og tilgjengelighet

Aller best scorer kollektivtilbudet, tett etterfulgt av nærhet til Oslo sentrum og tilgjengelighet til Gardermoen. Alle de tre forholdene får en gjennomsnittlig score på over 4 på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. Det eneste forholdet som får middels score, er tilbudet av handels- og spisesteder i nærområdet.

– Med et av Oslo-områdets aller beste kollektivtilbud er det hyggelig, om ikke overraskende, at Bryn-Helsfyr scorer best på offentlig kommunikasjon. Dette blir et stadig viktigere kriterium for mange virksomheter – og er et stort konkurransefortrinn for området. Det sier talsmann for Bryn-Helsfyr-samarbeidet, Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen.

I totalvurderingen av Bryn-Helsfyr som arbeidssted får området en gjennomsnittscore på 4,1 på samme skala. Trivsel og effektivitet rangeres helt likt (4), mens omdømmet scorer 3,7. Blant de som har gjort seg opp en mening om områdets utvikling over tid, svarer ett klart flertall at både området og dets omdømme er blitt forbedret over de siste 5-10 årene.

Forbedringspotensial

På et åpent spørsmål om hva som er de viktigste forbedringsområdene for Bryn-Helsfyr som næringsområde, omhandler de fleste kommentarene vei- og trafikkforhold og handels- og servicetilbud.

– Vi er glade for at de som kjenner området best og bruker det til daglig bekrefter at det er trivelig og effektivt å jobbe her, og at både produktet og omdømmet er blitt bedre. Like fullt er det tydelig rom for forbedringer. Det må være et mål for Bryn-Helsfyr-samarbeidet og den enkelte eiendomsaktør å jobbe målrettet for å bidra til toppscore på alle forhold, uttaler Lundquist.

Enda flere velger å bli

Parallelt med brukerundersøkelsen indikerer en ny kartlegging av Bryn-Helsfyr-bedriftenes flyttemønster en fortsatt sterk og økende lojalitet til området. I mer enn åtte av 10 tilfeller (83,3%) velger leietaker å reforhandle avtalen i samme bygg eller flytte innenfor området, når leieavtalen deres utløper. Åtte prosent fler enn for tre år siden – og hele 19 prosent fler enn i 2001, velger dermed å bli, og det er intet klart mønster for hvor de andre flytter.

Det nye tallet er basert på en gjennomgang av 30 utløpte leieforhold hos seks av utleierne på Bryn-Helsfyr de siste 17 månedene. I så mange som 25 av disse tilfellene valgte leietaker å reforhandle avtalen i samme bygg eller inngå ny leieavtale i annet bygg innenfor Bryn-Helsfyr.

Vellykket utvikling og omdømmebygging
– Det er positivt å se at lojaliteten ser ut til å ha blitt enda sterkere siden de forrige gjennomgangene i 2001 og 2010, en periode hvor det er drevet omfattende eiendomsutvikling og omdømmebygging av området, sier Lundquist.