Brynseng Eiendom kjøper tre eiendommer

Brynseng Eiendom AS kjøpte ved årsskiftet tre eiendommer med et samlet areal på ca. 30.000 kvm på Bryn-Helsfyr.

Eiendommene er Brynsveien 3, Brynsveien 12 og Brynsveien 11-13, og består av tre kontorbygg og en frittliggende tomt.

Avtalen ble signert rett før jul, mens overtakelsen skjedde 1. februar i år. – Vi er svært fornøyd med å ha overtatt tre naboeiendommer så sentralt i området. Dette er bygg av god standard nær kollektivknutepunktene både på Bryn og Helsfyr, og vi jobber allerede med visse oppgraderinger av bygg og nærområder, sier Kristian Eriksen i Brynseng Eiendom.

Nå har selskapet besluttet å bli deltaker i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der små og store eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Bryn-Helsfyr har utviklet seg til et attraktivt kontorområde med det som trolig er byens beste tilgjengelighet. Som gårdeier er det naturlig for oss å ta del i et samarbeid som tar ansvar for felles informasjonskanaler og enhetlig profilering av området, sier Eriksen.

Andre deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet er SAJA Eiendom, SPG Ole Deviks vei, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Entra Eiendom, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Sigellen, Østensjøveien 43 AS, Eiendomsselskapet Argentum, Timms Reperbane, DNB Næringseiendom, AF, Aberdeen Asset Management, Schage Eiendom og NCC Property Development.