Fra venstre; Karl Håvard Mæland, salgssjef Westco Miljø AS, Per Posti, daglig leder Westco Miljø AS, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Jonas Nordnes Berglind, rådgiver anskaffelser SUS2023 og Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg SUS2023 og Roger Bang Eie, selger Westco Miljø AS. Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023

Westco med rekordkontrakt til nytt universitetssykehus i Stavanger

Westco Miljø AS har vunnet en kontrakt med Helse Stavanger og SUS2023 om avfallshåndtering på byggeplassen for nytt universitetssykehus. Dette er den største enkeltavtalen selskapet noen gang har inngått.

– Kontrakten er verdt nær 30,5 millioner kroner inkludert mva. Vi er stolte over å ha vunnet frem med vårt tilbud, og ser frem til å få et godt samarbeid med byggeprosjektet for nytt universitetssykehus. Vi skal bidra med vårt til fremdriften, sier daglig leder Per Posti i Westco Miljø AS i en pressemelding fra Helse Stavanger.

Kontrakten gjelder felles avfallsbehandling for alle entrepriser for hele byggeplassen og i hele byggeperioden. Prosjektet har stilt som krav at minst 80 prosent av total avfallsmengde skal kildesorteres. Videre skal ikke det genereres mer enn totalt 25 kilo avfall per kvadratmeter.

–Orden og ryddighet er et høyt prioritert område på byggeplassen og god avfallshåndtering bidrar direkte til sikkerhetsnivået. Vi ser fram til å få ombord dedikert personell som vil styrke vårt HMS-arbeid ytterligere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 i meldingen.

Hun peker på at aktiviteten på byggeplassen er i kraftig økning. Fra og med april starter arbeidet med råbygget på det største pasientbygget.

I pressemeldingen vises det til at Westco Miljø AS skal plassere miljøstasjoner i hvert kontrollområde, hvor utførende entreprenører skal kildesortere avfallet. Selskapet vil ha egne miljøverter på byggeplass med ansvar for rydding og renhold av miljøstasjonene, og skal ha ansvar for administrasjon og tømming av avfallskontainerne, samt bortkjøring til godkjent mottak.

– Vi har avtalt at Westco Miljø AS kontinuerlig rapporterer avfallsmengder til oss som byggherre, slik at prosjektet har full oversikt over kildesorteringen på byggeplass, opplyser Johanson.

Fra Westco blir total ni personer sysselsatt i forbindelse med oppdraget.