Hilde Valved i Miljødirektoratet kunne fortelle om ny grenseverdi for krom 6 i det nye kapittelet i avfallsforskriften som snart trer i kraft.259 deltakere på årets Byggavfallskonferanse.Daglig leder hos miljørådgiver Nomiko og møteleder for Byggavfallskonferansen 2020, Sverre Valde.Statssekretær Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet (V).Anleggsgartner Haakon Skaaret i Skaaret Anlegg fortalte om realitetene som en anleggsgartner i Oslo opplever når der kommer til gjenbruk og ombruk av bygg- og anleggsavfall til utomhusarbeider.Tore Gulli i Bærum kommune og Ida Nilsson i Norconsult og Bærum kommune fortalte om Bærum ressursbank under Byggavfallskonferansen.Ida Nilsson i Norconsult og Bærum kommune forbereder kommunen på å håndtere store mender anleggsafall når kommunen blir vertskommune for en rekke store infrastrukturprosjekter på samme tid.Cathrine Eckbo i NGI jobber med å kartlegge krom i betong.Berit Gudding Pettersen i Unicon kunne fortelle om betongprodusentenes del av jobben med å sørge for høyere grad av ombruk og resirkulering av betong.

Dette er de nye grenseverdiene for krom 6 i betong

Under Byggavfallskonferansen 2020 i Oslo kunne Miljødirektoratet annonsere at ny grenseverdi for krom 6 (Cr VI) i betong som skal gjenbrukes blir hevet fra to til åtte milligram per kilo betong. Det er gode nyheter for aktører som ønsker å gjenbruke betong.

– Vi visste at verdien skulle opp, men vi visste ikke at tallet kom til å bli åtte milligram. Dette er viktig, og det har tatt mange år å komme i mål, sier daglig leder hos miljørådgiver Nomiko og møteleder for Byggavfallskonferansen 2020, Sverre Valde, til Byggeindustrien.

Daglig leder hos miljørådgiver Nomiko og møteleder for Byggavfallskonferansen 2020, Sverre Valde.

Valde røpte i forkant av konferansen at Miljødirektoratets nye grenseverdier for krom 6 i betong var noe av det som antakelig kommer til å ha størst betydning på kort sikt av alt som presenteres under Byggavfallskonferansen tirsdag og onsdag denne uken.

Det var også knyttet store forventninger til Miljødirektoratets innlegg i første bolk av konferansen.

259 deltakere hadde møtt opp på Oslo Kongressenter, en økning på syv prosent fra deltakelsen i 2019. Valde trekker frem som spesielt gledelig at de i år også har syv studentdeltakere som ønsker å få med seg innholdet på konferansen.

Fokus på betong

Konferanseprogrammet for tirsdag 4. februar er delt inn i de tre bolkene «Betong og anleggsavfall», «Ombruk på lovlig og sikker måte» og «Aktualiteter for økt ombruk og materialgjenvinning». Onsdag 5. februar er delt inn i konferansebolkene «Miljøkartlegging og digitalisering» og «Avfallsforebygging».

Årlig produseres omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra den norske bygg- og anleggsnæringen. Ifølge et estimat fra betongprodusent Unicon utgjør betongavfall omtrent 0,8 millioner tonn i året.

– Betong utgjør den desidert største avfallsfraksjonen. De siste årene har det også vært økende fokus på krom 6 i betong, altså tungmetaller i betongen. Dette har gjort at mye betong ikke har vært mulig å materialgjenvinne eller ombruke, sa Valde da han snakket med Byggeindustrien i forkant av konferansen.

Det var spesielt to innlegg under tirsdagens konferanse som berørte problemstillingen med krom 6 i betong. Først ute var Cathrine Eckbo i NGI, som kunne fortelle om forskning som for tiden gjøres av NGI og SINTEF som kan gi svar på lekkasje og mulig miljøskade fra krom 6 i betong, samt den dempende effekten organisk materiale har på krom 6.

Ny grense

Hilde Valved i Miljødirektoratet la frem hovedmomentene i det som blir et nytt kapittel i Forskrift om gjenvinning og behandling avfall (Avfallsforskriften) til stor interesse hos de fremmøtte fagfolkene.

Veiledende grense på to milligram per kilo kom inn i Miljødirektoratets faktaark i november 2016. Grenseverdien ble satt på samme nivå som normverdiene til forurenset grunn.

– Vi fikk mange innspill om at en slik grenseverdi ville gjøre det svært vanskelig å gjenvinne betong uten å måtte søke til Miljødirektoratet, sier Valved.

Den nye avfallsforskriften er bestemt vedtatt, og den vil vedtas og tre i kraft så snart som mulig, opplyser Valved. Grenseverdien på åtte milligram krom 6 per kilo betong er også fast, uten forbehold, og betong som har krom 6-verdier innenfor denne grensen kan dermed fritt gjenbrukes, så lenge betongen også innfrir andre gjeldende krav til sammensetning og kvalitet.

Betong med mer enn åtte milligram krom 6 per kilo betong er ikke forbudt å gjenbruke, men må først godkjennes av ansvarlig forurensingsmyndighet, ofte Miljødirektoratet.