Salgs- og markedssjef Bjørnar Tretterud i Block Watne skal lede  arbeidet sammen med utviklingssjef sjef Sverre Kirkevold. Foto: Block Watne

Block Watnes byggeplasser skal bli avfallsfrie

Block Watne har nå startet på et helt nytt prosjekt der målet er at deres byggeplasser skal bli helt avfallsfrie.

Gjennom mange år har det blitt iverksatt en rekke tiltak i byggebransjen for å oppnå avfallsreduksjon. Likevel viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at avfallsmengden fortsetter å øke fra år til år. Block Watne ønsker å utgjøre en forskjell på denne statistikken. Nå skal de jobbe målrettet for at deres byggeplasser skal bli helt avfallsfrie i fremtiden. Dette utviklingsprosjektet er vedtatt av styret i Block Watne.

Bakgrunnen for prosjektet er selskapets ambisjoner om å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Prosjektets avfallsfrie byggeplasser settes særlig i sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon».

– Dette er et viktig prosjekt for oss. Vi stiller oss bak FNs bærekraftsmål, og vil med dette ta et stort steg i riktig retning for å redusere forbruk av ressurser, sier salgs- og markedssjef i Block Watne, Bjørnar Tretterud til selskapets nettsider.

Tretterud skal lede dette arbeidet sammen med teknisk sjef Sverre Kirkevold, i tett dialog med logistikk- og innkjøpsdirektør Åge Willy Bergerseter.

Det var en forundersøkelse gjort av designbyrået Halogen, på bestilling fra Innovasjon Norge og flere store kommuner, som har inspirert Block Watne til å starte dette prosjektet. Rapporten viser at det er store utfordringer knyttet til avfall i byggebransjen. Det er generelt for dårlig planlegging, mye skader på materialer og svinn i forbindelse med produksjon.

En avfallsfri byggeplass handler om å utvikle en produksjon som ikke genererer avfall, hverken på byggeplass eller ute hos produsent. I første omgang vil Block Watne starte med bindingsverk.

Sverre Kirkevold, utviklingssjef i Block Watne. Foto: Block Watne

– Vi vil utvikle en produksjon for konstruksjonsvirke som gir null avfall både på byggeplass og hos produsentene våre. Trevirke er en viktig innsatsfaktor i alle våre bygg, og er et materiale vi forbruker opp mot 8.000 trailerlass av hvert eneste år. Dette utgjør en stor mengde avfall, og det skal vi gjøre noe med, sier Sverre Kirkevold.

For mange produsenter vil dette innebære utnyttelse av digitale hjelpemidler i produksjonen for å øke industrialiseringen. Block Watne forventer at alle tiltakene som iverksettes i prosjektet på sikt vil gi redusert ressursforbruk, reduserte kostnader og styrket konkurransekraft.

– Dette er et omfattende arbeid. Det er ingen tvil om at dette vil ta tid, men vi er sikre på at vi skal klare det. Vi tar fatt på jobben som ligger foran oss med stor entusiasme, for dette er en viktig sak for oss, sier Kirkevold.

John Moen

På laget har Block Watne John R. Moen (BAdigital). Moen har ledet initiativet avfallsfrie byggeplasser fra ide og fram til en nasjonal satsning i bransjen. Første skal de sette i gang et forprosjekt, hvor de har som mål å fremme en søknad til Innovasjon Norge basert på målsetningen om avfallsfrie byggeplasser og produksjon.