Oddvar Steinsholt prosjektleder Veidekke Entreprenør (f.v.), Hans Joachim Motzfeldt samfunnskontakt og seniorrådgiver Rockwool, Mads Amundsen salgssjef Ragn-Sells og Snorre Veggan prosjektleder Statsbygg. Foto: Ragn-Sells

Gammel isolasjon fra regjeringskvartalet får nytt liv

Statsbygg sørger for gjenvinning av gammel isolasjon fra regjeringskvartalet i et samarbeid med store aktører fra ulike bransjer.

Regjeringskvartalet skal nå rives og gjenreises. Arbeidet med rivingen av R4 - regjeringsbygg R4 er allerede i gang, deretter følger Y-blokken. Tradisjonelt blir bygg som dette revet maskinelt, og i slike tilfeller er det vanskelig å gjenvinne brukbare byggematerialer, som for eksempel isolasjon.

Samarbeidet mellom oppdragsgiver Statsbygg, rivningsentreprenøren Veidekke, steinull-leverandøren Rockwool og gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells muliggjør at all steinull fra regjeringskvartalet kan bli til ny steinull.

- Statsbygg er opptatt av miljøet og ønsker å gjenvinne så mye som mulig i våre riveprosjekter. Vi ønsker å være en pådriver, og her har det blitt et fint samarbeid mellom private og offentlige aktører som gjør at gammel isolasjon kan brukes på nytt, sier prosjektleder Snorre Veggan i Statsbygg i en pressemelding.

- Som en stor aktør innen riving, rehabilitering og nybygg ønsker vi å finne og utvikle de gode sirkulære løsningene. Gjenvinning av Rockwool-isolasjon er en slik løsning, hvor vi får til materialgjenvinning av et avfall som tidligere har gått på deponi og samtidig reduserer klimagassavtrykket fra produktet i nybyggene våre, sier prosjektleder Oddvar Steinsholt i Veidekke Entreprenør.

Etasjeskillene i både R4 og Y-blokken inneholder mye isolasjon av steinull. For å senere kunne gjenvinne denne til ny steinull, plukkes den brukte isolasjonen ut manuelt og kildesorteres i egne avfallscontainere som transporteres til Ragn-Sells sitt anlegg på Lørenskog. Deretter transporteres den brukte steinullen til en av Rockwool sine fabrikker for produksjon av ny steinull.

- Samarbeid på tvers av bransjer, gjør det mulig å få frem sirkulære løsninger for materialer som vi tidligere ikke har kunne gjenvinne til nye produkter. Dette samarbeidet er et godt eksempel på dette, sier Mads Amundsen, salgssjef i Ragn-Sells.

- Byggebransjen får stadig strengere krav til avfallshåndtering, og det er gledelig at vi nå har fått på plass et samarbeid for gjenvinning av steinull, sier Hans Joachim Motzfeldt, samfunnskontakt og seniorrådgiver i Rockwool.