Oppland fylkeskommune har politianmeldt rivningsentreprenøren En Entreprenør. Illustrasjonsfoto

Oppland fylkeskommune har anmeldt riveentreprenør – mener miljøfarlig avfall var gravd ned

Oppland fylkeskommune har anmeldt En Entreprenør etter at fylkeskommunen mener det ble oppdaget at betong og rivningsavfall var gravd ned. – Det er spesielt å anmelde entreprenøren for det som er igjen når vi ikke ble ferdig med jobben, mener prosjektleder Eirik Nielsen i En Entreprenør.

Det var i januar 2019 Oppland fylkeskommune inngikk kontrakt med En Entreprenør for rivning av to eldre betongbygg ved Vinstra videregående skole i Oppland. Arbeidene startet i februar 2019, og kontrakten skal ha vært på cirka tre millioner kroner.

Saken ble først omtalt i avisa GD.

Hevet kontrakten

Assisterende eiendomssjef Frode Rønning i Oppland fylkeskommune opplyser at fylkeskommunen i forbindelse med ferdigbefaringen våren 2019 oppdaget at store mengder betong og rivningsavfall fra byggene var gravd ned på tomta.

Kontrakten med entreprenør ble hevet juni 2019 som følge av det fylkeskommunene mener var kontaktstridig håndtering av rivningsavfall og et klart brudd på kontrakten som var inngått.

– Det stod klart i kontrakten at alt rivningsavfall skulle kjøres bort. Vi hadde i forkant utarbeidet en miljøsaneringsrapport som lå ved i konkurransen, sier han til Byggeindustrien.

Oppland fylkeskommune engasjerte videre firmaet Ascho Entreprenør for utbedring og ferdigstillelse av arbeidene. Under disse arbeidene mener fylkeskommunen at det at håndteringen av riveavfall og miljøfarlig avfall også omfattet mulige straffbare forhold. Fylkeskommunen gikk derfor i oktober til skrittet å politianmelde En Entreprenør.

Mener det ble gravd ned miljøfarlig avfall

– Har dere anmeldt selskapet med intensjon om å få dekket ekstrakostnadene?

– Oppland fylkeskommune anmeldte En Entreprenør fordi vi mener er ulovligheter. Vi mener det ble gravd ned miljøfarlig avfall, og mener derfor at det er riktig å anmelde selskapet, sier han.

– Hvilke kvalifikasjonskrav ble stilt i konkurransen?

– Dette var en standard priskonkurranse der vi stilte standardkrav til skatteattest og kvalitetssystemer for det vi anså å være en veldig kurant rivningsjobb, sier Rønning til Byggeindustrien.

Oppland fylkeskommune opplyser at all forurenset masse vil bli sikret i samråd med politiet, Fylkesmannen og Nord-Fron kommune.

En Entreprenør: – Misvisende

Daglig leder Arne Rennesvik i En Entreprenør henviser til prosjektleder Eirik Nielsen for uttalelser om rivningsprosjektet i Vinstra.

– Vi avventer med glede politiets behandling. Det er spesielt å heve kontrakten og be entreprenøren forlate plassen, for så å anmelde oss for det som er igjen når vi ikke er ferdig med jobben, sier prosjektleder Nielsen til Byggeindustrien.

– Hvilken kommentar har du til at Oppland fylkeskommune mener det er gravd ned rivningsavfall som i henhold til kontrakten skal kjøres bort?

– Det er ikke gravd ned rivningsavfall, det lå igjen rivningsavfall som vi var i ferd med å kjøre bort da kontrakten ble hevet. Jeg er ikke enige i måten Oppland fylkeskommune fremstiller saken. Det er helt misvisende at rivningsavfall har blitt gravd ned, sier han.