Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vurderer å kutte i yrkesutdanningen i nord

For få læreplasser og altfor høy frafallsprosent gjør at de nordligste fylkene vurderer å kutte i yrkesutdanningstilbudet.

Det skriver NRK Nordland i en artikkel på sine nettsider.

– Hvis vi gir elevene to år skole, så er det bare halvveis i utdanninga hvis vi ikke gir dem lærlingeplass også, sier fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap).

I Nordland fullførte kun 64 prosent av alle som startet på videregående i 2009, utdanningen sin. I yrkesfagene var andelen kun 50 prosent, noe som er omtrent 10 prosentpoeng dårligere enn sammenlignbare fylker som Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland, som har tilsvarende stor andel yrkesfagelever.

– Vi kan ikke akseptere at vi får en nord/sør-problematikk, der den nordligste landsdelen ligger såpass langt etter, sier Olsen til NRK.

Hun vurderer flere tiltak for å bedre på de dystre tallene. Blant disse en nullvisjon for frafall, samt å redusere andel yrkesfagtilbud i fylket.

– For meg handler det om at vi skal treffe med den utdanninga vi tilbyr. Hvis den utdanninga ikke er i tråd med som arbeids- og næringslivet etterspør, og tilgangen på læreplasser, så må vi vurdere om vi skal justere på den såkalte tilbudsstrukturen, sier hun.