Illustrasjonsfoto

Stadig flere elever søker seg til bygg og anlegg

Søkertallene til videregående utdanning viser at søkertallene til Vg1 bygg- og anleggsteknikk øker for andre året på rad.

Antall søkere i 2016 ligger på 4092, mens amme tall i fjor var 3774 søkere. Dermed forsetter den gode utviklingen fra fjoråret, hvor antall søkere steg med elleve prosent sammenlignet med 2014-tallene.

– Dette er en gledelig trend. Nå er vi nesten tilbake der vi var i 2013, men vi har et stykke igjen til 2006-nivået på rundt 5.800 søkere, sier avdelingsleder Thomas Norland i kompetanseavdelingen i EBA til Byggeindustrien.

- At antall søkere til bygg- og anlegg økte i fjor, og det at det fortsetter å øke i år er gledelige nyheter, legger Jørgen Leegaard i BNL til.

- Det ser ut som at ungdommen har fått med seg at det er et stort behov for fagarbeidere i byggenæringen. Alle yrkene du får ved å velge et av fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk, er nyttige for samfunnet i framtiden, utdyper Leegaard.

Derimot faller antall søkere på lærlingplasser fra 3021 i 2015 til 2795 i år. Norland forteller at selv om det er en nedgang, så er dette innenfor normalen. Han har også tro på at dette tallet vil øke i årene fremover.

– Vi håper at lærlingklausuler vil øke dette tallet i årene fremover, sier Norland.

- Denne nedgangen er et naturlig resultat av at det har vært færre søkere til bygg- og anlegg tidligere år. Nå som søkertallet til Vg1 har økt de siste to årene, tror jeg at søkertallet til lærlingplasser vil øke de neste årene, påpeker Leegaard.

75 600 elever søkt om plass på Vg1 fra høsten av. 47 prosent har søkt yrkesfag, mens 53 prosent har søkt et av de studieforberedende utdanningsprogrammene. Blant yrkesfagene ser det ut til at elevene gjør «trygge» utdanningsvalg.

– Elevene er raske til å plukke opp svingningene i arbeidsmarkedet. Det ser vi særlig på rekrutteringen til de oljerelaterte fagene. Det ser også ut til at ungdommen har fått med seg det store behovet for helsefagarbeidere i årene som kommer, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.