Fra oppstartsmøte i prosjektgruppen. Bjørn Lunde Kristensen i Veni (bak, fra venstre), Henrik Taubøll i Proptech Norway, prosjektleder Nathalie Labonnote i SINTEF Community og Kjersti Folvik, Aspelin Ramm. Resty Garcia i Statsbygg (foran, til venstre) og daglig leder Benedicte Økland i Construction City Cluster. Foto: Construction City

Vil ha digital bransjestandard for smartere eiendomsdrift

Construction City har etablert et prosjekt med mål om å etablere en felles bransjestandard og database for smart eiendomsdrift.

En tverrfaglig prosjektgruppe i regi av Construction City skal, ifølge en pressemelding fra næringsklyngen, legge til rette for deling av løsninger og kompetanse om god eiendomsdrift. Arbeidet er basert på norske og internasjonale erfaringer, inkludert arbeidet som er knyttet til EUs strategi Industri 4.0.

‒ Deling og gjenbruk av data skal gi mulighet for økt innovasjon i bygge- og eiendomsnæringen. Norsk næringsliv har store muligheter til å ta viktige posisjoner om vi utnytter potensialet for deling av data, ikke minst grunnet en digital moden befolkning, god nett-tilgang i hele landet og de økte muligheter som kommer med 5G, sier prosjektleder Nathalie Labonnote.

Labonnote er seniorforsker ved SINTEF. Hun har en mastergrad i luftfartsteknologi fra Frankrike og PhD i konstruksjonsteknikk fra NTNU, og spesialiserer seg på digitalisering av byggenæringen.

Ifølge SSB er det totalt 4,2 millioner bygninger i Norge. De aller fleste er bygget før den digitale tidsalderen, og det foreligger begrenset med data om bygningene. For nyere bygningsmasse er mange av datakildene låst inne i proprietære verktøy og informasjonen er utilgjengelig for andre, heter det i pressemeldingen fra Construction City. Tilgjengeliggjøring av datakilder er et av målene for prosjektet, slik at dataene kan nyttiggjøres av en samlet bransje.

‒ Vi er veldig tilfredse med at bransjeledende aktører deltar i arbeidet. Ambisjonen er en felles løsning for datadeling som tilfører konkret verdi gjennom høyere kundetilfredshet, bedre driftsøkonomi, og ikke minst energi-, effekt- og klimavennlige løsninger ved drift av bygg. Ekspertgruppen som ble oppnevnt av statsråd Nikolai Astrup for datadeling i næringslivet konkluderte i april 2020 med at «data i svært liten grad deles for bruk i analyser på tvers av eller utenfor verdikjeden de genereres i». Dette ønsker Construction City å gjøre noe med, sier Benedicte Økland, daglig leder i Construction City Cluster.

På sikt er målet at modellen kan skaleres til hele bransjen, og skape en felles bransjestandard, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proptech Norway, og partnere er klyngemedlemmene Obos Eiendom, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB Næringseiendom, SINTEF og Statsbygg.