Administrerende direktør Lars Fredenlund i Cobuilder og Christina Hvid, administrerende direktør i Molio.

Vil digitalisere dansk byggenæring med norske Cobuilder

I et samarbeidsprosjekt med den danske bransjeorganisasjonen Molio skal Cobuilder dele sine erfaringer fra norsk byggenæring for å bidra til å digitalisere byggeprosessene i Danmark.

Det skriver Cobuilder i en pressemelding onsdag.

Den danske bransjeorganisasjonen Molio ønsker å utvikle et felles digitalt språk for den danske bygge- og anleggsnæringen, basert på produktdatamaler (PDT) og Cobuilders erfaringer fra mange års samarbeid med norske entreprenører, heter det i meldingen.

– Til nå har vi vært avhengige av tidkrevende manuelle prosesser fordi vi har manglet standarder for utveksling av digital informasjon. Cobuilders løsning gir oss et standardisert språk for deling av data. Løsningen vil gjøre det mulig å automatisere prosesser, redusere byggetid og sikre kontroll med miljøpåvirkning i alle deler av verdikjeden, sier Christina Hvid, administrerende direktør i Molio.

– Vi er selvfølgelig stolte av at den danske næringen vil lære av det vi har utviklet i Norge, selv om også den norske næringen har langt igjen før byggeprosessene er heldigitalisert, kommenterer administrerende direktør Lars Fredenlund i Cobuilder.