Viktig enighet, som satt langt inne

Lørdag halte man frontfaget i mål, 23 timer på overtid. Natt til søndag gikk fristen ut for byggfagene, og heldigvis har man nå også her unngått streik og kommet i mål. Dette er ekstremt viktig for byggenæringens virksomheter.

Det er selvsagt ingen som ønsker å gå ut i en streik – og det å kaste ut 17.000 arbeidere i byggenæringen i en streik gitt dagens situasjon hadde vært mer enn uheldig. Mange regnet nok med at med frontfaget i boks ville det gå lettere med byggfagene, men helt uproblematisk har det helt klart ikke vært. Partene måtte sitte lenge på overtid, og det var noen slitne men lettede parter som rundt klokken 15.45 mandag kunne melde om at man ble enige, altså nær 16 timer på overtid. Partene kom overens innenfor rammene for frontfaget. Det ble blant annet gitt et generelt tillegg på 0,50 øre i timen, samt at det ble økning av minstelønnssatsene, hvordan man skal tilrettelegge for kvinner på brakker samt avtalt kjøreregler som skal bidra til mer seriøsitet i bransjen. Det er nok ikke selve lønnstillegget som har vært det aller vanskeligste, men ettersom dette er et hovedoppgjør diskuterer man flere ulike forhold – og det er nok hele pakken som har gjort dette utfordrende.

Som kjent ble årets oppgjør flyttet fra våren til høsten med bakgrunn i koronapandemien. Nettopp følgene av pandemien, og ikke minst usikkerheten den gir for månedene fremover, har også medført at kravene ikke har vært like omfattende som tidligere, men det har altså likevel vært meget krevende å komme i land – denne gangen også. Det var få som faktisk trodde det ville bli en streik år, og hadde man endt opp i en konflikt hadde dette virket både ødeleggende for virksomhetene som ble rammet, men det ville også satt hele bransjen i vanskelig situasjon – som mange nok også ville funnet vanskelig å takle med tanke på tidene vi nå er inne i. Heldigvis klarte man å ro dette i land, og begge parter kan nok si seg rimelig tilfreds med hva man endte opp med og ikke minst at man unngikk utfordringen en konflikt ville gitt. Høsten vil uansett bli krevende for en rekke virksomheter – og en streik hadde selvsagt ikke gjort situasjonen noe bedre.

Med denne avtalen på plass burde det meste ligge klart for å makte å bli enige også rundt de kommende forhandlingene innen de øvrige deler av byggenæringen – nå først står byggeindustrien for tur – og her har man meklingsfrist frem til tirsdag klokken 24. Man vil nok gå over tiden her også – men det skal veldig mye til om man ikke kommer i mål til slutt. Blir det konflikt blir 5.700 tatt ut streik.