Forhandlingsstart for fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) var på NHO-huset 6. august 2020. Til venstre forhandilngsleder Per Skau med delegasjonen fra Fellesforbundet. Til høyre forhandlingsleder Siri Bergh og delegasjonen fra Byggenæringens landsforening. Foto: Svanhild Blakstad

Unngår storstreik - enighet om tariffoppgjøret i byggfagene

Byggfagsoppgjøret kom i havn 15 timer på overtid.

Mandag 24. august kl. 15.45 ble det endelig enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2020-2022.

Forhandlingene ble avsluttet mer enn 15 timer på overtid.

– Dette ble som forventet et svært krevende oppgjør, men vi er tilfredse med å ha unngått konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS i BNL i en kommentar.

Global krise

Bergh peker på at vi står midt i en global krisesituasjon, som vi aldri har opplevd før.

– Selv om næringen har klart å holde hjulene noenlunde i gang, har krisen vært en stor belastning for bedriftene og samfunnet for øvrig. Samtidig råder det også en stor usikkerhet fremover når det gjelder ordresituasjonen, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidgiverpolitikk og HMS i BNL.

Egne toalett og garderober for kvinnene

Det er gitt et generelt tillegg på 0,50 øre i timen, og oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget. Videre har partene kommet til enighet hvordan vi skal tilrettelegge for kvinner på brakker.

– Dette vil bidra til økt mangfold i byggenæringen, sier Bergh.

– Felles erkjennelse av at dette er viktig

Fellesforbundet er glad for avtalen som skal sikre at kvinner får forsvarlige garderobe- og toalettløsninger.

– Mange kvinner har i dag for dårlige garderobe- og toalettforhold på byggeplassene. Nå skal det innføres separate toaletter og garderobe på alle byggeplasser. Dette er et krav som veldig mange har vært opptatt av. Nå er det en felles erkjennelse av at dette er viktig, sier Fellesforbundets forhandlingsleder, Per Skau, i en pressemelding.

Fornøyd med økning i minstelønnssatser

I Fellesforbundet er de fornøyd med økningen i minstelønnsatsene.

– Det desidert viktigste gjennomslaget for oss er en solid økning i minstelønnssatsene. Økt minstelønn gir en mer seriøs bransje og mer å leve av for dem som jobber i bransjen, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet i en pressemelding.

BNL og Fellesforbundet har også avtalt kjøreregler som skal bidra til mer seriøsitet i bransjen.

Dersom man ikke hadde kommet til enighet, kunne 17.000 bygningsarbeidere i mer enn 900 bedrifterblitt tatt ut i streik mandag.

Mekler Carl Petter Martinsen biro til at BNL og Fellesforbundet kom til enighet i byggfagsoppgjøret.

Noen av hovedpunktene som partene er enige om:

 • Partene har sluttet seg til frontfagets resultat på 50 øre i generelt tillegg
 • Overenskomstens garanterte minstelønnssatser økes til:
  fagarbeider kr. 215,70
  ufaglært uten bransjeerfaring kr. 194,40
  ufaglært, ett års bransjeerfaring kr. 202,50
  unge arbeidstakere kr. 132,50
  Akkordtariffene økes med 1,5 prosent

 • Enighet om styrket samarbeid for seriøsitet.
 • Separate toaletter og garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser

 • Bestemmelsen om akkord som foretrukket lønnssystem styrkes.
 • Likebehandling forskuttering av sykepenger.
 • Utenlandsk fagutdanning som er godkjent av NOKUT gir samme lønn som fagarbeider.
 • Partene skal starte et arbeid for en treparts etter- og videreutdanningsreform. Partene satser på bransjeprogrammet Den digitale fagarbeider.

Her finner du hele protokollen.