Merete Tøndel (til venstre) og Heidi Berg i Vianova Systems. Foto: Vianova

Vianova-damer hedret av samferdselsministeren

Heidi Berg og Merete Tøndel i Vianova Systems mottok den norske ITS-prisen 2014 under ITS World Congress 2014 i Detroit.

Det skriver Vianova Systems i en pressemelding.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen annonserte vinner av prisen under Norsk Aften kvelden før verdenskongressen åpnet mandag 8. september.

Prisvinnerne Heidi Berg og Merete Tøndel beskrives begge som foregangskvinner innen ITS. Dett er tiende gang prisen deles ut.

Juryens begrunnelse:

«Etter 25 år med forskning og utvikling har ITS forandret transportsektoren fundamentalt. Teknologien som implementeres i kjøretøy og i infrastrukturen gjør sektoren stadig mer automatisert, sikrere og renere.

Teknologien gjør det mulig å utnytte kjøretøy og selve infrastrukturen mer effektivt ved at lastekapasiteten kan utnyttes bedre og at det kan kjøres tettere på både veg, bane, sjø og i luften.

For å virke riktig og optimalt er ITS-løsningene avhengig av nøyaktige og kvalitetssikrede data. Spesielt viktig er data som beskriver infrastrukturen i detalj og trafikkbildet i sanntid.

Prisvinneren har i mange år arbeidet med å etablere denne typen nøyaktige datakilder gjennom å utvikle et helhetlig konsept for dataflyt som vil være en bærebjelke for ITS i fremtiden. De har utviklet metoder for å utveksle data som oppstår i de ulike fasene av et infrastrukturprosjekt, fra planlegging, via prosjektering, bygging, drift og vedlikehold og til avhending. Dette arbeidet har krevd utvikling av nye datamodeller, konsepter, teknologi og avansert bruk av flere internasjonale standardfamilier. Som et resultat av dette, er svært nøyaktige data gjort tilgjengelig for en rekke nye formål, deriblant ITS.

Prisen går til to personer som representerer et selskap som har visjoner, gjennomføringsevne og dyp innsikt i sektorens behov. Selskapet har arbeidet innenfor de fleste av transportsektorens områder i veldig lang tid og er internasjonalt ledende på planlegging og prosjekteringssystemer. Arbeidet prisvinneren har utført ligger langt foran konkurrentene og kan gjøre selskapet internasjonalt ledene også innenfor ITS-områdets mest grunnleggende områder.

Selv om de to prisvinnerne er en del av et innovativt selskap mener Styret i ITS Norge at prisvinnerne har demonstrert imponerende mot og kraft til å fronte sine ideer overfor en hel bransje inkludert kunder, myndigheter og konkurrenter.

Det er derfor med stor glede Styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen for 2014 til Heidi Berg og Merete Tøndel som representanter for Vianova Systems og de andre Vianova-selskapene».