Illustrasjon: Vianova

Sparer tid og penger med app

Vianova  lokker med besparelser i både tid og penger med byggeplassappen Byggeweb Capture.

Det skriver Vianova TiPS FM i en pressemelding.

Ved hjelp av appen Byggeweb Capture skal både prosjekteiere, entreprenører og håndverkere kunne gjøre alt byggerelatert papirarbeid elektronisk på byggeplassen, skriver Vianova.

Verktøyet kan benyttes til feil- og mangelrapportering, sluttkontroll, overtakelsesprotokoll, reklamasjoner, ettersyn, HMS-vernerunder med mer, heter det i pressemeldingen.

En entreprenør som har satset på den papirløse løsningen i Byggeweb Capture, er Kruse Smith. I 2011 valgte entreprenørkonsernet å innføre prosjekthotellet Byggeweb i sine prosjekter. Høsten 2013 kom også beslutningen om at prosjektene skal benytte Byggeweb Capture på byggeplassen, skriver Vianova i pressemeldingen.

– Jeg har veldig positive erfaringer med dette, forteller prosjektleder Tom Brueland, som har vært administrator av Capture i et Kruse Smith-prosjekt så langt.

– Vi så med en gang betydelige besparelser allerede i første prosjekt, under ferdigstillelsen av et nytt leilighetsbygg i Sandnes. Der gikk vi først forhåndsbefaring med kundene og registrerte feil og mangler direkte i Capture. Så gjentok vi prosessen etter utbedringen da leilighetene skulle overleveres til kundene, uttaler han.

– Vi kunne faktisk avse en hel person som ellers måtte ha gjort mye av papirarbeidet som tidligere var nødvendig. Det slipper vi nå. Dette er en direkte gevinst, slår Brueland fast i pressemeldingen.

Andre virksomheter som, ifølge Vianova, er i ferd med å dra nytte av Capture, er Statsbygg, samt entreprenørene Reinertsen og Backe-gruppen.