Sigmund Fredriksen i Triona (fra venstre), Merete Tøndel i Vianova Systems, Marius Hildebrandt i Mesta, Runar Nilssen i Mesta og Paal Aaserud i Vianova Eureka. Foto: Vianova

Vianova overtar MIPSS fra Mesta

De digitale infrastrukturselskapene Vianova og Triona kjøper Mestas integrerte produksjonsstyringssystem MIPSS.

Det skriver Vianova i en pressemelding fredag.

Partene inngår samtidig et strategisk utviklings- og driftssamarbeid med Mesta. I tillegg omfatter avtalen også kommersialisering av MIPSS – både for det norske og utenlandske markedet, heter det i meldingen.

MIPSS er et integrert GPS-basert system for produksjonsstyring og oppfølging av Mestas veivedlikehold. Systemet forvalter for tiden rundt 1.800 av Mestas kjøretøyer i Norge, og i tillegg rundt 400 håndholdte feltenheter.

Systemet har blitt utviklet over 8 år, noe som, ifølge pressemeldingen, har krevd en betydelig investering av ressurser for Mesta.

Ønsker forutsigbarhet

– Som følge av nødvendige omstillingsprosesser de senere årene, har vi strategisk besluttet å avvikle vår egenutvikling av programvare, uttaler Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta.

– Mesta ønsker å redusere IT-kostnadene og redusere risikoen for framtidige teknologiløft. De kostnadene ønsker vi ikke å ta alene, sier han.

Nilssen forteller i pressemeldingen at han og kollegene er glade for å ha fått på plass avtalen med Vianova og Triona.

– Dette er en allianse som har alle forutsetninger for å lykkes, nasjonalt og internasjonalt. Leverandørene har tung teknologikompetanse, kombinert med det absolutt beste fagmiljøet i Norge innen vei. De er også godt kjent med utfordringene til driftsregimet. Vianova har for øvrig bidratt til systemet helt fra starten av, og har i tillegg vært sentral i utviklingen av Nasjonal Vegdatabank (NVDB), en av pilarene i MIPSS. Sist, men ikke minst teller det mye at de har vist sterk kommersiell teft og vil ta systemet ut i verden og nye markeder, sier han.

Ser potensialet

– Vi forstår godt at Mesta ikke ønsker å hegne om systemet alene, sier Merete Tøndel, ansvarlig for forretningsutvikling i Vianova Systems og prosjektleder for overtagelsen.

– Moderne økonomi dreier seg om å dele, ikke bære all utvikling alene. Vi har stor tro på MIPSS, og ser et stort potensial i et kommersialisert system, både i forhold til andre entreprenører, nye markeder og utlandet.

Avtalen, som har en verdi på flere titalls millioner kroner over 6 år, vil, ifølge pressemeldingen, bli implementert i faser frem mot en kommersielt tilgjengelig løsning som «Software as a Service».

1. juli 2015 skal Vianova og Triona overta driften av MIPSS fullstendig. Det ligger også i planene å oppdatere løsningen med det svenske veinettet innen mai 2016, heter det i pressemeldingen.