COWIs divisjonsdirektør for samferdsel, Knut Næss uttrykker glede over den nye avtalen med Vianova Systems. Foto: Niclas Jessen, COWI

COWI tegner multinasjonal avtale med Vianova Systems

COWI har signert Global Agreement med Vianova Systems for å effektivisere sine samferdselsprosjekter.

Det skriver Vianova Systems i en pressemelding fredag.

Idar Kirkhorn i Vianova Systems. Foto: Vianova Systems

Samarbeidsavtalen innebærer at COWI nå nasjonalt og internasjonalt kan optimalisere investeringen i sin portefølje av Vianovas BIM-prosjekteringsverktøy.

– Som en del av den multinasjonale COWI-gruppen, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt, sier COWIs divisjonsdirektør for samferdsel, Knut Næss, i pressemeldingen.

– På den måten skaper vi mest mulig verdi for våre oppdragsgivere, legger han til.

– Fleksibelt og effektivt

– Den globale avtalen med Vianova innebærer fri flyt av våre mange Novapoint-lisenser over landegrensene. Vi kan dermed til en hver tid utnytte verktøyene mest mulig effektivt og lønnsomt, sier Næss.

– Bransjen er i sterk endring og COWI ønsker å være med fremst i feltet. BIM er strategisk viktig for oss, også i infrastruktursammenheng, fortsetter han.

– COWI tar et spesielt bransjeansvar ved å være med på utviklingen av ny programvare og systemer. Dette gjør vi også i andre sammenhenger. Vi ønsker å kunne påvirke programvareutviklingen på en positiv måte ved et nært samarbeid med utviklingsmiljøene, sier Næss.

Ser potensialet

BIM-verktøyene i NovapointDCM i kombinasjon med den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM har, ifølge Vianova Systems, blitt godt mottatt i samferdselsmarkedet.

– Norge er helt i front når det gjelder å ta i bruk BIM i infrastrukturprosjekter. Vi opplever at COWI Norge er en av dem som raskest flytter grenser om dagen, sier daglig leder Idar Kirkhorn i Vianova Systems.

– Vi mener at løsningen har et stort potensial for gjenbruk av modellen gjennom hele infrastrukturens livssyklus, fordi den er basert på teknologi og åpne standarder som benyttes i nasjonale vei- og jernbanedatabanker. Vi applauderer når COWI forteller om hvor tilnærmet hundre prosent modellorientert de jobber allerede i dag. Dette er kunder vi er glade for å ha på kundelista vår, avslutter Kirkhorn.

Den globale rammeavtalen med COWI omfatter lisens- og bruksrettigheter, vedlikehold og utvidet brukerstøtte, heter det i pressemeldingen.