Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Veidekkeansatte kjøpte aksjer som aldri før

Det ble solid overtegning da de ansatte i Veidekke fikk tilbud om å kjøpe aksjer. 2 138 medarbeidere bestilte aksjer for hele 123 millioner kroner, hvilket var en overtegning på 106 %. Etter avkortning ble det kjøpt aksjer for 60 millioner kroner. 

  Alle fast ansatte i Veidekke får hver høst tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet med henholdsvis 20 eller 30 % rabatt (avhengig av finansiering). Aksjene er bundet for salg i to år. I år var det 33 % av de ansatte som ønsket å benytte sine sparepenger på å kjøpe aksjer.

Med så stor interesse blant de ansatte ble det i år den største overtegningen Veidekke har hatt i de 30 årene aksjeordningen har eksistert. De fleste bestillingene ble derfor betydelig avkortet.

Ekstra hyggelig var det at så mange som 420 medarbeidere i år kjøpte aksjer i Veidekke for første gang. 3.543 av de ansatte (50 %) eier nå 15,8 % av aksjene i Veidekke med samlet verdi på 2,2 milliarder kroner.