Veidekke øker egen kredittramme

Veidekke ASA har onsdag signert ny låneavtale med DNB Bank, som gir dem økt finansiell fleksibilitet.

Avtalen omfatter en kredittramme på 3,6 milliarder kroner, med forfall 2. november 2020. Den nye avtalen erstatter tilsvarende avtale fra 2012, men rammen er nå forhøyet med 0,5 milliarder kroner sammenlignet med den forrige avtalen.

«Veidekke forventer vekst i årene som kommer og ønsker derfor å ha finansiell fleksibilitet. Avtalen med DNB gir et godt grunnlag for å realisere denne vekststrategien», skriver entreprenørkonsernet i en børsmelding.

Veidekke har inngått en Nibor-basert låneavtale med en fast lånemargin i hele perioden. Pr i dag er det trukket 1,1 milliarder kroner på kredittrammen, slik at ledige lånerammer er 2,5 milliarder kroner.