Sterkt kvartal for Veidekke

Den gode resultatutviklingen fortsetter i tredje kvartal for Veidekke. Omsetningen endte på 5,9 milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 390 millioner kroner.

- Vi har lagt bak oss et kvartal med resultatfremgang, økt ordrebeholdning og godt boligsalg. I tillegg har vi styrket våre posisjoner gjennom strategiske oppkjøp og nye eiendomsprosjekter, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i tredje kvartal 2015 ble 5,9 milliarder kroner (6,0 i tredje kvartal 2014) og resultat før skatt ble 390 millioner kroner (370). Det gir en resultatmargin på 6,6 % (6,2 %). Samlet ordrereserve er opp 51 % siden årsskiftet, og er nå på 25,3 milliarder kroner. Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr 1,8 (2,2) for kvartalet .

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i tredje kvartal var 4,5 milliarder kroner (4,4) mens resultat før skatt ble 163 millioner kroner (148). - Vi har i kvartalet vunnet mange nye kontrakter, og gleder oss over at ordrereserven øker i alle tre land. I tillegg har vi gjort oppkjøp både i Norge og Sverige, forteller Giske. I løpet av tredje kvartal er det gjennomført oppkjøp av Reinertsen Entreprenør og Rekabs entreprenørvirksomhet i Uppsala i tillegg til at det er inngått intensjonsavtale om kjøp av 80 % av aksjene i anleggsentreprenør Leif Grimsrud AS.

I eiendomsvirksomheten var omsetningen på 479 millioner kroner (338) og resultatet før skatt på 52 millioner kroner (37). Veidekke solgte 328 boliger i kvartalet til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Veidekkes andel utgjorde 269 boliger (271). Ved kvartalsslutt var det totalt 2 289 boliger i produksjon hvor Veidekkes andel var 1 684, og salgsgraden var hele 86 % (81 %).

- Vi har også dette kvartalet hatt et godt boligsalg, og spesielt i Sverige opplever vi markedet som svært godt. Hittil i år har vi solgt boliger for fem milliarder kroner. Dette vil igjen gi økt produksjon i de kommende periodene, noe vi så effektene av i 3. kvartal med en økning på over 20 % på antall boliger i produksjon, sier Giske.

Omsetningen i Veidekkes industrivirksomhet var på 1,4 milliarder kroner (1,5), og resultat før skatt på 192 millioner kroner (193). - Tredje kvartal er høysesong for asfaltvirksomheten, og med god drift i både asfaltvirksomheten og pukk- og grusenheten leverer industrivirksomheten solide resultater, avslutter Giske.

Innsatsen innen HMS-området gir resultater i form av at antall skader har gått ned. H-verdien (antall skader pr. million arbeidstimer) var 4,7 (6,2). Sykefraværet ligger stabilt lavt på 4,0 % (3,9 %).