Distriktsleder Ståle Brovold fra Veidekke Entreprenør (til venstre) og eiendomsdirektør Edvard Nervik i Posten Eiendom.

Veidekke bygger logistikksenter for Posten og Bring

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag å bygge nytt transport- og logistikksenter for Posten og Bring på Torgårdsletta syd for Trondheim. Kontraktssummen er 272 millioner kroner før merverdiavgift.

Det skriver Veidekke i en pressemelding mandag.

Transport- og logistikksenteret blir, ifølge meldingen, en del av Postens terminalnettverk for brev-, pakke- og godshåndtering. Prosjektet på Torgård består totalt av seks bygninger på tilsammen 26.500 kvadratmeter, og hovedarealene er tilknyttet godshall, postterminal, parkeringshus og administrasjonsbygg, skriver Veidekke.

– Vi skal gjennomføre prosjektet i arbeidsfellesskap med Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg i Sandefjord, som har solid kompetanse på denne type bygg. Dette viser hvordan vi kan løse oppgaver ved å samarbeide på tvers i Veidekkekonsernet, sier Ståle Brovold, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Trondheim.
– Vi er svært stolte og glade for den tilliten Posten har vist Veidekke ved å tildele kontrakten til oss. Her skal vi gjennom det vi kaller «Involverende Planlegging» sørge for gode arbeidsprosesser i tett samarbeid med byggherre, underentreprenører og leverandører gjennom hele prosjektet. Nå gleder vi oss til å ta fatt og komme i gang med byggingen, avslutter Brovold i pressemeldingen.

Veidekke vant nylig Byggenæringens innovasjonspris for «Involverende Planlegging»-konseptet.

Byggearbeidene starter opp i november, og det hele skal være ferdigstilt til februar 2017.