Veidekkes prosjekt Marienfryd fikk SHA-prisen 2015. Arkivfoto.

Veidekke fikk SHA-prisen 2015

Veidekke fikk SHA-prisen 2015 av de offentlige byggherrene Forsvarsbygg, Statsbygg, Statens vegvesen og Jernbaneverket, samt Arbeidstilsynet.

Statsbygg-sjef og leder for HMS-charteret, Harald V. Nikolaisen, delte ut SHA-prisen tirsdag. Foto: Privat.

Tirsdag fikk Veidekke utdelt prisen for beste arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med prosjektet Marienfryd på Ensjø i Oslo.
- Veidekke går foran som et godt eksempel på et involverende og innovativt SHA-arbeid i alle faser av byggeprosjektet, både gjennom planlegging, prosjektering og gjennomføring, begrunner juryen.

Fra tegnebrett til byggegrop
Forsvarsbygg, Statsbygg, Statens vegvesen og Jernbaneverkethardaglig det overordnede ansvaret for sikkerheten til tusenvis av arbeidstakere.

Prisutdelingen er del av en felles satsning på skadefrie bygge- og anleggsplasser.
- Hele bygge- og anleggsbransjen må tenke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle prosjekter, helt fra tegnebrettet og til byggegropen. Prosjektet Marienfryd er et eksempel på hvordan dette kan gjøres, sier juryen.

Skadefri arbeidsplass
Nesten hver måned skjer det en dødsulykke på bygge- og anleggsplasser i Norge. I løpet av ett år påføres 100 personer varige mén. Disse tallene vil de offentlige byggherrene til livs.
- Vårt mål er at alle skal komme uskadet hjem, sier de offentlige byggherrene med administrerende direktør Frode Sjursen (Forsvarsbygg), Harald Nikolaisen (Statsbygg), jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Lars Aksnes i spissen.

Juryens begrunnelse

  • Tidlig og gjennomgående involvering ved å inkludere arbeidstakere og underentreprenører i tidlig fase.
  • Nytenkning ved å involvere utenforstående aktører, som Norges Astma- og allergiforbund.
  • God og systematisk rapportering.
  • Gode planer som viser at prosjektet har hatt fokus på lovgivers krav med hensyn til arbeidernes sikkerhet.
  • Systematisk læring av avvik med læringsoverføring til neste prosjekt og/eller fase.
  • Solide ressurser og kompetanse til planlegging før byggestart og underveis i prosjektet.
  • Metode og materialvalg synes å inneha momenter som skal ivareta arbeidernes sikkerhet


Juryen har bestått av representanter fra Arbeidstilsynet, offentlige byggherrer, bransjeorganisasjoner og arbeidstakersiden.

Fakta om Marienfryd:

  • 1 blokk på 6 etasjer: Barnehage i plan 1 og 50 leiligheter i resterende plan. Totalt ca 3800 BTA. Bygget er det 5. trinnet av i alt 6 trinn på
  • Marienfryd.Byggherre: Veidekke Bolig AS
  • Prosjektering og bygging: Veidekke Entreprenør AS Rådgivende Ingeniørers Forening