Veidekke bygger sykehus i Stockholm

Ved Södersjukhuset har Veidekkes datterselskap Arcona fått i oppdrag av Stockholms Län å bygge en mijøsertifisert helsebygg på 18.600 kvadratmeter.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 425 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Prosjektet er en del av en større omlegging av Södersjukhuset som skal gi nye og moderne pleiemiljøer for å håndtere Stockholmsområdets voksende og aldrende befolkning. Det nye bygget skal ha plass til 159 pasienter i enerom, noe som øker årlig kapasitet på sykehuset med cirka 5.000 pleieplasser.

Ambisjonen er at bygget skal sertifiseres i henhold til den svenske standarden Miljøbyggnad Guld. Dette innebærer krav til energibruk, innemiljø og materialbruk. I tillegg skal det legges vekt på pasientsikkerhet, fleksibilitet og arbeidsmiljø ved utforming av lokalene.

En utfordring i prosjektet er å samordne alle leveranser til bygget med sykehusets ordinære drift og andre byggeprosjekter som pågår ved siden av. Derfor planlegges det med Arconas logistikksystem Construction Supply Logistics (CSL) som sørger for at alle transporter til og fra byggeplassen er koordinert og skjer med høy presisjon.

Prosjekteringsarbeidene starter nå i oktober, og hele prosjektet skal avsluttes i juni 2018.