Veidekke vant Byggenæringens Innovasjonspris

Fikk Byggenæringens Innvoasjonspris 2015 for sitt arbeid med involverende planlegging.

Byggenæringens Innovasjonspris er etablert av Bygg Reis Deg AS og ble onsdag delt ut til Veidekke på åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 2015.

Juryen har vurdert 55 innsendte forslag, og endte opp med de tre nominerte "Treet", "Powerhouse Kjørbo" og Veidekke for sitt konsept "Involverende planlegging". Helt til topps gikk sistnevnte.

- Dette er en stor inspirasjon. Vi jobber med å ha unike produkter med midlertidige organisasjoner, det gjør vi hver dag, derfor er det kjempeviktig å ha standardiserte byggeprosesser hvor alle de involverte deltar, sier konsernsjef i Veidekke, Arne Giske til Byggeindustrien.

Men han lover å ikke hvile på laurbærene selv om de har vunnet pris for arbeidet som er lagt ned.

- Vi driver kontinuerlig forbedringsarbid, og vil aldri være fornøyd. Men det å få en pris er moro og er en anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort, sier Giske.

Juryens leder Kristin Malonæs fra Innovasjon Norge sa under prisutdelingen at Veidekke har godt dokumenterte resultater knyttet helse, miljø og lønnsomhet. Hun la også vekt på at metodikken har stort potensial for spredning i byggenæringen.

- Konseptet er meget relevant for alle aktører i verdikjeden, og krever en aktiv endring av arbeidsprosesser og samarbeid, sa Malonæs.

Ti års arbeid

Veidekke har i ti år arbeidet med å utvikle sitt eget konsept, Involverende planlegging, basert på den såkalte LEAN-filosofien.

Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring. Veidekke har høstet anerkjennelse for sin satsning og utmerket seg ved å være en aktiv bidragsyter både for den norske byggenæringen, men også internasjonalt.

De andre nominerte til Innovasjonsprisen var Treet og Powerhouse Kjørbo:

Treet
I løpet av 2015 ferdigstilles «Treet» - verdens høyeste trehus med 14 etasjer i Damsgårdssundet i Bergen. Boligblokken med 62 to- og treromsleiligheter bygges med en kombinasjon av moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre. Bak prosjektet står BOB Eiendomsutvikling AS, Moelven Limtre AS, Sweco Norge AS og arkitektfirmaet Artec AS. Allerede før prosjektet står endelig ferdig, har «Treet» fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Powerhouse Kjørbo
Powerhouse Kjørbo var to ordinære kontorblokker fra 80-tallet som er rehabilitert til et plusshus som over livsløpet skal produsere mer energi enn de forbruker. Solceller på taket produser over 200 000 kWh per år. Strømmen leveres til tekniske anlegg og i perioder også til strømnettet. Prosjektet har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Outstanding som det første i Norge. Powerhouse-samarbeidet består av Entra Eiendom, Skanska Norge AS, Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, Hydro, Sapa og Asplan Viak AS.

Juryen

Juryen har bestått av Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark, ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Halstensen, styreleder Byggenæringens Landsforening og Knut Strand Jacobsen, styreleder Virke Byggevarehandel.