Vegvesenet fikk svar fra entreprenørene

Utbyggingen av E6 Helgeland skulle bli Statens vegvesens store prøveprosjekt for en ny måte å arbeide på – en såkalt veiutviklingskontrakt.

Dette er et konsept både etaten selv og entreprenørene har ønsket velkommen, og spenningen var derfor stor da man nærmet seg anbudsinnlevering. Statens vegvesen ble lettere sjokkert da fasiten var klar – kun to entreprenører ønsket å bli prekvalifisert, en falt ut underveis, slik at man sto igjen med én aktør som skulle arbeide videre sammen med Statens vegvesen rundt konseptet.

Det videre arbeidet ble med den lave interessen avlyst og ble tid for evaluering. Hvor var det konseptet sviktet? Det har i etterkant av avlysningen vært flere runder mellom Statens vegvesen og  ulike aktører i anleggsbransjen.

Fasiten synes nå å være klar - risikoen rundt selve anbudsprosessen ble for stor. Som vi skrev på lederplass på bygg.no i juni, så legger entreprenørene så store ressurser i å utarbeide anbudspapirene på den omfattende jobben at man vil gå på en skikkelig smell om man ikke vinner frem og til slutt får tilslaget på jobben. Konseptet er lagt opp slik man først kommer med en såkalt konkurransepreget dialog før entreprenørene kommer med et endelig tilbud. Denne prosessen innebærer blant annet at aktørene må utarbeide et konseptforslag med pris før de går inn i dialog med Statens vegvesen, sammen med for eksempel tre andre entreprenører.

Det kom under et møte mellom entreprenørene og Statens vegvesen nylig frem at entreprenørene selv regner med å bruke rundt 10-15 millioner kroner på hele anbudsprosessen. Loosers fee, altså summen de som er med i prosessen mottar om de ikke får jobben, var satt til én millioner kroner. Dermed blir risikoen for stor for entreprenørene – å tape over ti millioner millioner kroner på en slik jobb blir for mye for de aller fleste. Spesielt vil dette ikke være noe som blir prioritert i et så hett anleggsmarked som vi opplever om dagen. Statens vegvesen har også selv innsett i ettertid at denne summen er for lav, og har foreslått å doble loosers fee til to millioner. Fortsatt er nok dette en for lav sum for de involverte. Denne summen må ytterligere opp.

Statens vegvesen ser også på andre tiltak som kan gjøre entreprenørene mer lystne til å regne på prosjektet, som å vurdere justeringer i den 15-årige driftsfasen entreprenørene binder seg til i etterkant av prosjektgjennomføringen.

Denne solide gjennomgangen Statens vegvesen har tatt til orde for i etterkant av avlysningen viser at dette virkelig er noe etaten ønsker å se gjennomført – og ikke noe de har tenkt å legge i skuffen. Entreprenørene og bransjeforingen er også klare på at dette er noe man ønsker. Derfor er det nå viktig at man legger forholdene bedre til rette for entreprenørene. Relativt kraftige justeringer inn mot kontraktsfasen er nødvendig – da vil også interessen øke. Ikke minst bør informasjonsflyten mellom byggherre og entreprenørene bedres ytterligere slik at man unngår misforståelser rundt hva som i virkeligheten kreves av begge parter. For det er helt klart et spennende konsept man har utarbeidet for E6 Helgeland – man må bare sørge for at entreprenørene ikke løper en for stor risiko for å kunne være med på moroa.