Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen hadde håpet på større entreprenørinteresse for vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland Nord.

Lunkne entreprenører skaper bry for vegvesenet

Manglende entreprenørinteresse for vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland skaper hodebry for Statens vegvesen.

Tidlig i juni kunne Statens vegvesen melde at det kun er to selskaper (NCC Construction og LNS) som ønsker å bli prekvalifisert for vegutviklingskontrakten E6 Helgeland Nord, som inkluderer både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av E6 mellom Korgen og Bolna i Nordland fylke.

Skaper konkurranseutfordringer

Etter prekvalifiseringen hadde Statens vegvesen i utgangspunktet sett for seg en videre prosess med konkurransepreget dialog med rundt fire entreprenører, men i og med den lunkne interessen fra entreprenørene øker risikoen for at kun ett selskap gir tilbud ved milliardprosjektet, og dette skaper utfordringer for Statens vegvesen.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at de vil bruke denne uken til å gjøre opp status og ta beslutningene som de føler er riktig for prosjektet.

– Per nå er det ingen beslutning på at vi må gjøre endringer i konkurranseformen, men i og med at det kun er to som ønsker å bli prekvalifisert er det en risikovurdering som vi må ta i betraktning når vi gjør en beslutning på den videre prosessen mot slutten av uken, opplyser Nyland.

Skuffet og overrasket

Prosjektlederen legger ikke skjul på at han er skuffet og ikke minst overrasket over den manglede entreprenørinteressen.

– Vi har hatt flere møter med bransjen og vi har kun fått tilbakemeldinger på at dette er positivt og noe de ønsker. Vi har i utgangspunktet tenkt å utlyse kontrakten ved Helgeland Sør med samme konkurranseform, men nå tenker vi at vi må invitere bransjen til ytterligere dialog for å høre hva vi må gjøre for at dette skal bli interessant for markedet, sier Nyland.

Har Staten vegvesen bommet med denne konkurranseformen?

– Jeg kan ikke umiddelbart si at vi har bommet, for vi har hatt en tett dialog med bransjen og bransjen har respondert positivt på det vi har lagt frem. På det siste bransjemøte i oktober var det 40 stykk til stede og alle de store selskapene var der, men ingen kom med negative tilbakemeldinger. For oss er det derfor veldig overraskende at det ikke er flere som er med, sier Nyland.

Oppgir kapasitet og risiko som årsak

Rett før fristen for prekvalifisering gikk ut ble Statens vegvesen varslet av to selskaper som ikke ønsket å være med. Ifølge Nyland oppga begge selskaper at kapasitet var årsaken.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med to entreprenører. Et av selskapene sier de liker kontraktsformen og at det er kapasitet og timingen med prosjektet som er årsaken til at de ikke valgte å bli med. Det andre selskapet oppgir blant annet for stor risiko og for store kostnader knyttet til tilbudsprosessen som årsak.