Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren ber om svar fra entreprenørene

Mandag 18. august inviterer Statens vegvesen entreprenørene til møte der de vil be om innspill på hvorfor det var veldig laber interesse for den nye veiutviklingskontrakten ved E6 Helgeland nord.

Rett før fellesferien hadde Statens vegvesen et lignende møte med bransjeorganisasjonene. 18 august er det entreprenørene som skal få sjansen til å forklare hvorfor nesten ingen ønsket å være med på prosjektet.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

– Den manglende interessen kom litt overraskende på oss. Vi ønsker derfor å få svar fra entreprenørene på hva det er vi må gjøre for å skape interesse for prosjektet, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Ledes av vegdirektøren

Det er vegdirektør Terje Moe Gustavsen som kommer til å lede møte. I tillegg vil regionveisjef Torbjørn Naimak og prosjektledelsen for E6 Helgeland være til stede.

– Dette møte handler ikke kun om E6 Helgeland. Vegdirektøren ønsker også å få svar på om dette er en kontraktsform Statens vegvesen burde satse mer på fremover. Kanskje blir interessen større hvis entreprenørene vet det vil komme mange slike kontrakter, sier Nyland.

Regionveisjef Torbjørn Naimak.

Flere innspill

Under møte med bransjeorganisasjonene fikk Statens vegvesen flere interessante innspill. Timing i forhold til utlysning av andre prosjekter, lang kontraktsperiode, usikkerhet knyttet til totalentreprise og ikke minst skepsis til ressursbruk ved konkurransepreget dialog, var noe av det som kom frem.

- Bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen er enige om at denne kontraktsformen er ønskelig. Nå skal vi forsøke å gjøre prosjektet mer attraktivt, slik at flere aktører melder seg på konkurransen. Får vi positive signaler fra entreprenørene, vil vi gå ut med en ny utlysning til høsten, uttalte Torbjørn Naimak i etterkant av møte med EBA, BNL, RIF og MEF.

Møte hos Vegdirektoratet

Møte mellom Statens vegvesen og entreprenørene finner sted hos Vegdirektoratet på Brynseng i Oslo mandag 18. august kl. 10.00. Invitasjonen finnes på både Doffin og TED.

Kartillustrasjon: Statens vegvesen.