Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet utsetter beslutning om E6 Helgeland

Statens vegvesen er fortsatt usikre på hva de skal foreta seg etter at kun to selskaper ønsker å bli prekvalifisert for vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland Nord.

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen

Statens vegvesen skulle i utgangspunktet bruke forrige uke til å komme frem til en beslutning på hva som vil skje med vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland Nord, men ifølge prosjektleder Bård Nyland er den videre prosessen fortsatt uavklart.

– Vi har bedt om mer tid og jeg kan ikke si noe mer om når det vil bli tatt en beslutning, sier Nyland til Byggeindustrien.

Han tilføyer at saken nå har blitt løftet høyere opp i vegvesen-systemet.

NCC og LNS er blitt varslet

NCC Construction og LNS er de eneste aktørene som ønsker å bli prekvalifisert for vegutviklingskontrakten, som inkluderer både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av E6 mellom Korgen og Bolna i Nordland fylke.

Nyland opplyser at de to entreprenørene har blitt varslet om situasjonen.

– Vi har sendt ut et brev til NCC og LNS om at vi trenger litt mer tid, sier Nyland.

Ann Pedersen, prosjektdirektør Nord-Norge i LNS.

LNS viser forståelse

Ann Pedersen, prosjektdirektør Nord-Norge i LNS, kan bekrefte at de har mottatt brevet fra Statens vegvesen. Hun sier at entreprenørene i utgangspunktet skulle få et svar innen 20. juni, og at brevet derfor kun inneholder en kort orientering om at saksbehandlingen har tatt lengre tid enn planlagt.

– Vi forholder oss til situasjonen og har for så vidt forståelse for at Statens vegvesen ønsker å ha med seg flere entreprenører. Trenger de mer tid på å finne ut hva de skal gjøre så aksepterer vi det, sier Ann Pedersen til Byggeindustrien.

– At det er så liten interesse for prosjektet er selvsagt en strek i regningen for Statens vegvesen. Jeg tror nok kapasitet er årsaken. Veldig mange, inklusive LNS, har nok å sette fingrene i om dagen, sier Pedersen.

Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen i NCC Construction.

NCC håper prosessen går som planlagt

– Ettersom vi allerede har investert i å prekvalifisere oss, håper vi prosjektet blir gjennomført slik det har vært skissert. NCC har ressurser og kompetanse til å gjennomføre denne type langsiktige infrastrukturprosjekter, som består av både prosjektering, utbygging og drift og vedlikehold, kommenterer kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen i NCC Construction.

Han understreker at NCC på generelt grunnlag er opptatt av at tilbudsforespørsler fra både private og offentlige oppdragsgivere må være reelle, blant annet fordi tilbudsregning er ressurskrevende.

Milliardprosjekt

E6 Helgeland Nord har et kontraktsområde som omfatter en utbyggingsdel med ti parseller med en samlet lengde på cirka 62 kilometer, hvorav 47 kilometer er utbedring av eksiterende E6 og 14,5 kilometer er ny E6. Den totale byggekostnaden for Helgeland Nord er beregnet til drøye 1,6 milliarder kroner og kontraktsperioden, inklusive bygging, går over 15 år.

Statens vegvesen planlegger også E6 Helgeland Sør med den nye vegutviklingskontrakten.