Direktør Arnfinn Hardersen i Reinertsen sier entreprenørselskapet valgte å utebli fra prekvalifieringen til E6 Helgeland Nord prosjektet fordi konkurranseformen koster for mye.

E6-konkurranse koster for mye for entreprenørene

Flere entreprenører er klare på at det koster for mye å være med på konkurransen om vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland.

Dette kom frem da Statens vegvesen tidligere denne uken arrangerte et møte der entreprenører og rådgivere fikk muligheten til å komme med innspill på hvorfor oppslutningen rundt den nye vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland Nord var meget laber da prekvalifiseringsprosessen ble satt i gang i vår.

I prosjektet ønsker Statens vegvesen som kjent å gjennomføre en innledende fase med såkalt konkurransepreget dialog før entreprenørene kommer med et endelig tilbud. Denne prosessen innebærer blant annet at aktørene må utarbeide et konseptforslag med pris før de går inn i dialog med Statens vegvesen.

Dobler kompensasjonen

Prosjektet hadde i utgangspunktet lagt opp til en kompensasjon på en million kroner til de som taper etter å ha lagt inn et endelig tilbud, men på grunn av en rekke innsigelser på at denne summen er for lav, har Statens vegvesen bestemt at de kommer til å doble «losers fee» i neste runde.

Direktør Arnfinn Hardersen i Reinertsen er blant de som mener at kompenasjonssummen fortsatt er alt for lav i forhold til innsatsen entreprenørene må legge ned. Under møte med Statens vegvesen sa han klart ifra at Reinertsen ikke kan bli med på et prosjekt hvor kost-nytte effekten er såpass mye i ubalanse.

– I første fase skal vi utarbeide et skisseforslag som et grunnlag for tilbud før vi sammen med kanskje tre andre entreprenører skal inn i en dialogfase som til slutt skal ende med et endelig tilbud. Denne prosessen koster oss 15 millioner kroner. Hvis vi da har 25 prosent sjanse til å vinne og vi ender opp med to millioner kroner ved et tap, blir kost-nytte effekten helt feil. Vi i Reinertsen har ikke ryggrad til å gjøre dette, sa Hardersen.

Støtte fra Skanska

Olav Siljehaug kalkulasjonssjef anlegg i Skanska Norge.

Han fikk støtte fra Olav Siljehaug, kalkulasjonssjef anlegg i Skanska Norge.

– Det er en for høy kostand knyttet til prosessen frem til et endelig tilbud. For Skanska var i tillegg tidspunktet litt feil fordi vi i samme periode brukte store ressurser på andre totalentrepriser, blant annet Follobanen. Vi hadde ikke ressurser til å bli med på prosjektet da og vi vet ikke hvordan ressurssituasjonen er neste gang, sa Siljehaug.

En krevende prosess

Også direktør Anders Haukedalen i NCC Construction Region Anlegg mener konkurranseformen innebærer en for høy innsats. NCC var som kjent eneste prekvalifiserte selskap da Statens vegvesen valgte å stoppe prosjektet på grunn av laber interesse.

– Det er en veldig krevende prosess og jeg støtter det som er blitt sagt om at det koster mye mer enn det vi får tilbake. Vi mener det er negativt hvis Statens vegvesen nå åpner opp for å ta med flere aktører i dialogfasen. Det må være en viss sjans for å vinne frem. Vi vil derfor heller ha tre enn fem aktører med dialogfasen, sa Haukedalen.

Sissel Husøy, partner i Deloitte.

Skremmende prosess

Albert Kr. Hæhre i Hæhre Entreprenør la heller ikke skjul på at de mener kontraktsformen er krevende ressursmessig. Det samme mente Sissel Husøy som er partner i Deloitte.

– Jeg tror konkurransepreget dialog kan virke litt skremmende og som rådgiver ser jeg at denne type prosess er veldig ressurskrevende, sa Husøy.

Ulike forventninger

Torbjørn Naimak, sjef for Region nord i Statens vegvesen.

Både Torbjørn Naimak sjef for Region nord og prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen tror det kan være noen misforståelser rundt hva som kreves og forventes av entreprenørene med tanke på ressursbruk i tidlig fase. Statens vegvesen har ikke sett for seg at innledende fase med utarbeiding av konseptforslag skal være så ressurskrevende som entreprenørene beskriver.

– Samtidig vil jeg understreke at en slik konkurranseform innebærer at alle bidrar, sa Naimak.

Vegdirektøren vil rette opp uklarheter

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen føler også at det er noen uklarheter knyttet til hvilke forventinger som stilles til entreprenørene i fasen frem til endelig tilbud.

– Vi får aldri et identisk forventningsbilde, men vi må ikke ha et forventningsbilde som differerer med noen millioner kroner i praktisk arbeid. Dette er det viktig at vi får klarhet i, sa vegdirektøren.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Fortsatt positive til konkurranseformen

Statens vegvesen har nå fått innspill fra både bransjeorganisasjoner og bransjeaktører på hvorfor interessen for vegutviklingskontrakten ved E6 Helgeland Nord var så lav. Torbjørn Naimak la ikke skjul på at den lunkne interessen var et lite sjokk, ikke minst fordi Statens vegvesen hele veien har fått sterke signaler på at kontraktsformen er noe entreprenørene ønsker.

– Det ble en nedtur da vi så at interessen var så dårlig, men jeg ble i bedre humør etter møte med bransjeorganisasjonene som mener at dette er en modell vi må jobbe videre med. Vi er også fornøyd med innspillene vi har fått fra entreprenørene. Vi satser nå på at vi så raskt som mulig kan komme i gang med en ny prekvalifiseringsrunde og der håper vi at de to som var i første runde pluss noen andre ønsker å være med, sa Naimak.

Gjør endringer

Foruten doblingen av «losers fee», har Statens vegvesen bestemt at de i forbindelse med prekvalifiseringen kommer til å legge ut hele konkurransegrunnlaget slik at entreprenørene får mer informasjon om prosjektet. Statens vegvesen har også sagt at de i driftsfasen på 15 år er villige til å senke kravene når det gjelder hvor mye ressurser hovedentreprenøren skal stå for i egenregi og antallet underentreprenører.

– Døren står fortsatt åpen i forhold til å komme med innspill, understrekte Naimak.

Ærlige tilbakemeldinger

Under oppsummeringen av møte roste Terje Moe Gustavsen de oppmøtte for ærlige og ordentlige tilbakemeldinger og han mente møte var et godt bevis på den åpenheten som nå hersker mellom Statens vegvesen og bransjen. 

Tok opp konfliktnivået

Under møte om E6 Helgeland kom det også flere innspill på både konfliktnivået i bransjen og hvor godt totalentrepriser egner seg til veibygging. Vi kommer tilbake med mer fra møte i neste utgave av Byggeindustrien.