Våtromsnormen oppdateres

To blad i Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert etter gjeldende krav og anbefalinger.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding tirsdag.

Eksempel på kanal- og luftføring i en leilighet med sentralt ventilasjonsanlegg. Sjakt med blokkas hovedkanaler er plassert mellom baderom og kjøkken. Himlingen i baderommet er senket med omtrent 250 millimeter for å få plass til lyddempere og bend til ventil. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

For boliger krever byggteknisk forskrift at blant annet baderom og andre våtrom skal ha avtrekk. De viktigste forskriftskravene er at ventilasjonsanlegget skal:

Skifte ut lufta i rommet med tilstrekkelig luftmengde

Føre luft fra rom med høyere luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet

Bygges med holdbare produkter og slik at det kan vedlikeholdes på en god måte

Ikke påvirke inneklimaet negativt med støy, kondens eller overoppheting

Utformes slik at det bidrar til lavt energibehov

Kravene gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige, påpeker SINTEF Byggforsk i meldingen, som omhandler endringer i de følgende to bladene i våtromsnormen:

BVN 44.110 Ventilasjon i våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper viser prinsipper for ventilasjon av våtrom som del av den øvrige ventilasjonen i boliger. Bladet omtaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men løsningene som vises på avtrekkssiden gjelder også for boliger med mekanisk avtrekksventilasjon. Ventilasjon av våtrom inngår som en viktig del av totalløsningen for å sikre at det ikke oppstår fuktskader.

BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler beskriver dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler, inkludert innregulering og tilrettelegging for drift og vedlikehold.