For å unngå nivåsprang i døråpning er undergolvsplatene felt ned mellom bjelkene i tillegg til lavere golvbjelker for å få tilstrekkelig plass til betongpåstøp. Ill.: SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk: Slik bygger du våtromsgolv på trebjelkelag

Årets nye og reviderte blader i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er publisert. Blant annet er det gjort en revisjon av bladene om sluk i etasjeskillere av tre.

Hvis du planlegger våtromsgolv med sluk på trebjelkelag, viser BVN deg hvordan dette gjøres på en funksjonell og fuktsikker måte.

BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag viser oppbygging av våtromsgolv på trebjelkelag. Et vanlig spørsmål er når det må bygges fall på undergolvet og når fallet kan bygges i påstøpen. Det må være fall på membranen, og fallet må derfor bygges under membranen – også der membranen ligger rett på golvplatene.

Bladet viser også flere detaljer for nedsenket golv der den ferdige golvoverflaten flukter med golvet utenfor rommet, slik at man ikke trenger å benytte terskel.

Montering av golvsluk i trebjelkelaget er vist i BVN 42.110 Montering av golvsluk i trebjelkelag. Bladet viser løsninger for forsterkning av bjelkelaget for forskjellige slukløsninger og monteringen av slukløsningen. Det viser løsninger for både runde sluk, slukrenner og hjørnesluk.

BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran beskriver valg av sluk og tilhørende membran med eventuell slukmansjett eller annet forsterkningsbånd. Bladet beskriver runde sluk, hjørnesluk og slukrenner med klemring eller limflens og overgangen til membranen.

Andre nye og reviderte blader i BVN

BVN 10.100Innhold

BVN 10.105Stikkord for Byggebransjens våtromsnorm

BVN 10.200Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

BVN 11.100Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

BVN 11.101Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon.

BVN 12.100Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

BVN 20.045Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige

BVN 20.050Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del I: Rom og dokumentasjon

BVN 20.051Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del II: Sanitæranlegg og overflater

BVN 21.060Plassbehov for sanitærutstyr

BVN 50.100Registrering av produkter. Søknad og vilkår