Vidar Wold i VW Consult AS er klokkeklar på at noe må gjøres for å luke bort alle feilene som blir gjort ved bygging av våtrom. – Vi må få meldeplikt på våtrom, sier Wold. Foto: Rune Midtskogen, FFV

Rørleggermester ønsker meldeplikt på våtrom

Rørleggermester Vidar Wold er sjokkert over alle feilene på nye våtrom.

– Det blir gjort mange raske løsninger som etter min mening tyder på at TEK 10 og leverandør- og monteringsanvisninger ikke blir fulgt. Det resulterer i at produkter ikke blir brukt som de skal og at kravene ikke oppfylles.

66-åringen fra Grue i Hedmark har vært en mannsalder i VVS-bransjen, og har de siste tjuetre årene jobbet som kursinstruktør i Byggebransjens våtromsnorm (BVN), og brukes ofte som sakkyndig i rettssaker.

Feil og mangler

Han er bekymret over trenden han nå ser: At nye våtrom leveres med mange store feil og mangler. I en sak hvor Wold ble brukt som sakkyndig på et våtrom, uttalte håndverkeren blant annet at «klemring og slukmansjett var ekstrautstyr»…

– Nesten ukentlig ser jeg det samme; feil utførelse av smøremembran. Det er veldig viktig at de som utfører arbeidet har forståelse for hvordan det skal gjøres og at de kan dokumentere hva som er gjort. Følg leggeanvisningen fra leverandør og dokumenter at den er fulgt ved bruk av sjekkliste og foto. Jeg ser også hyppig bruk av «billige» produkter med udokumenterte løsninger, sier Vidar Wold.

– Det er rart at bedrifter tar den risikoen det innebærer å kjøpe det «billigste» produktet på markedet for å gjøre det viktigste sjiktet på et våtrom. Mange lekkasjer kunne vært unngått ved at utførende kjenner produktene de bruker og har lest produktets bruksanvisning, sier daglig leder i Fagrådet, Cato Karlsen.

Må følge opp

– Dessverre er jeg ikke overrasket. De fleste våtrom i dag bygges uten søknadsplikt eller meldeplikt til kommunen. Meldeplikt på våtrom må på agendaen. Dette kunne vært gjort ved å fylle ut et enkelt skjema med gårds- og bruksnummer, og en kort beskrivelse av hva som blir utført og hvem som er involvert. Vi vil da få mulighet til å registrere gjengangerne med feil utførelse. Jeg er også trygg på at vi ville fått ned bruken av svart arbeid gjennom meldeplikt, og hadde vi fått et ROT-fradrag i bunn for en del av kostnaden, er vi på rett vei.

– Noen må si i fra. Vi har et regelverk som må følges opp og praktiseres. Hva betyr egentlig sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, og gir det trygghet for kunden? I flere av sakene jeg har sett er det bedrifter med sentral godkjenning som er involvert. Tenk om vi skulle glemme alle reglene i trafikken; da har vi det sanne kaos også der. Dårlig utført arbeid på våtrom får normalt ingen konsekvenser, men det er ved eierskifte at problemene med «nyoppusset» dukker opp, sier Wold.

Fagrådet deler Vidars oppfatning av meldeplikt på våtrom.

– Vi mener det vil bidra til å sikre de seriøse bedriftenes framtid, og at dette vil redusere bruken av svart arbeid. Vi registrerer at det er en kraftig økning i antall klagesaker. Dette er en felles utfordring for bransjen som vi ikke er tjent med, sier Cato Karlsen.