I slike veggkonstruksjoner kan det være vanskelig å vurdere om og hvor man skal benytte dampsperre, eller om man må bruke andre fuktsikringsmetoder. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

SINTEF med minikurs om dampsperre

Dampsperre eller ikke, er det mange som spør seg i forbindelse med nybygging og rehabilitering. Det vil SINTEF hjelpe deg finne svaret på.

– Vi vet at tre av fire byggskader skyldes fukt på avveie. I mange av tilfellene er fuktkilden inne i huset, gjerne i form av vanndamp i romluften. Utfordringen er at skader ofte ikke gir seg til kjenne før det har gått flere år, lenge etter at feilen er utført. Da kan det være greit å vite litt om hvordan man forebygger slike skader, sier seniorforsker og kursholder Trond Bøhlerengen i en pressemelding.

SINTEF Byggforsk arrangerte et kortere fagtreff i fjor med samme tema, og etter interessen å dømme er dette kunnskap som er etterspurt.

De arrangerer derfor et minikurs om dampsperre i Oslo 1. juni.

Målet er å oppklare sentrale begreper, og at deltakerne får vite hvordan nye produkter og løsninger skal brukes.

Her er noen av spørsmålene SINTEF Byggforsk vil ta tak i, ifølge pressemeldingen:

  • Hvis man vurderer å gjøre ting annerledes, for eksempel ikke å bruke den tradisjonelle dampsperren, må man dokumentere. Hvordan gjør man det? Hva slags dokumentasjon må da fremlegges?
  • Ved arbeider på gamle bygg, dukker også spørsmålet om dampsperre opp. Må det monteres ny dampsperre, eller kan den opprinnelige konstruksjonen fungere som den er?
  • Et vellykket resultat er avhengig av at man både velger riktige konstruksjoner og egnede produkter/materialer. Konstruksjonsløsningene finner man for eksempel i Byggforskserien, men hva med produktene?
  • Det finnes flere ulike produkter av alle materialene som normalt inngår i vanlige ytterkonstruksjoner; dampsperre, isolasjon, vindsperre, kledning, vinduer. Det finnes også produkter på markedet som er fullt lovlige å selge, men som er uegnet i bruk. Hvordan kan man være sikker på at produktene man bruker er egnet?