Foto: Bane NOR

Varsler ny tidssprekk på Follobanen - må legge ny tidsplan for Ski stasjon

Bane NOR må endre arbeidsplanen for nye Ski stasjon på Follobanen fordi entreprenøren Obrascon Huarte Lain (OHL) ligger bak plan.

Ifølge en melding som Bane NOR sendte ut internt fredag formiddag, er det stor sannsynlighet at de ikke blir ferdige i tide etter sommerens arbeider på Ski stasjon.

Byggeindustrien har fått bekreftet opplysningene av Follobane-ledelsen.

Vestre del av nye Ski stasjon skulle etter planen blitt tatt i bruk i 2019, men dette blir nå skjøvet på til august 2020.

– Bane NOR har satt inn tiltak for å medvirke til bedre fremdrift, men entreprenørens arbeid ligger fortsatt bak plan. Den nye tidsplanen gir entreprenøren mer tid til anleggsarbeidet og Bane NOR får nok tid til å følge opp kvalitet og krav til sikkerhet. Samtidig blir det bedre tid til jernbaneteknisk arbeid og testing, heter det i meldingen Bane NOR har sendt ut.

Tatt høyde for Ski-sprekk i nye kostnadsanslag

Ifølge Bane NOR er det tatt høyde for de antatte ekstrakostnadene knyttet til endringen i tidsplan ved Ski stasjon i de nye kostnadsberegningene som ble lagt frem i januar i år.

Da ble det kjent at prosjektet trenger 2,2 milliarder kroner ekstra og ytterligere ett år byggetid.

Endringen vil ifølge Bane NOR ikke påvirke arbeidet med tunnelen, arbeidet ved Oslo S eller tidspunktet for når hele Follobanen skal stå ferdig i desember 2022.

Med dagens fremdrift kunne det ifølge Bane NOR blitt nødvendig å forlenge sommerens periode med buss for tog. Det ønsker Bane NOR å unngå.

– Vi mener det er bedre at arbeidet strekkes over to sommersesonger, slik at de reisende ikke får lengre buss for tog-periode enn nødvendig, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet, Bane NOR i en kommentar.

Årsakene til at det fortsatt gjenstår mye arbeid, er blant annet at etterarbeidet med grunnsikring (spunten) i Ski-morenen har tatt lengre tid enn planlagt. Også arbeidet på vestsiden av stasjonen har tatt lengre tid.

Ulemper

Å flytte trafikken over fra østsiden til vestsiden av stasjonen er omfattende arbeid som må gjøres over en lengre arbeidsperiode, mens strømmen er skrudd av og togtrafikken stanset.

– Den nye arbeidsplanen fører ikke til endringer i dagens togtilbud på Østfoldbanen. Tog til og fra Ski vil gå som før fra dagens plattformer inntil de nye blir klare sommeren 2020. I tillegg skal Bane NOR tilrettelegge slik at det blir best mulig ferdsel ved stasjonen mens anleggsarbeidet pågår. For naboer blant annet ved anleggsarbeidet på vestsiden, blir perioden med enkelte ulemper dessverre lengre enn planlagt, heter det i meldingen fra Bane NOR.

OHL: Tett dialog med Bane NOR

Byggeindustrien har fredag vært i kontakt med spanske OHL, og de skriver følgende i en epost til Byggeindustrien:

– Når det gjelder vårt forhold til Bane NOR og fremdriften på Follobanen, så er prosjektledelsen vår hele tiden i kontakt med kunden. Sammen følger vi utviklingen i prosjektet tett, skriver leder forkommunikasjonsavdelingen, Mar Santos.

Krangler om penger

Delprosjektet på Ski, er ikke det eneste stedet der OHL har problemer. Torsdag meldte Byggeindustrien at OHL har lagt bak seg et trøblete år med betydelige økonomiske utfordringer.

OHL leverte nylig et årsresultat som viser et driftsresultat før avskrivninger i 2018 (EBITDA) på minus 448,5 millioner euro, mot minus 66,5 millioner euro året før.

Nettoresultatet etter avskrivninger endte på minus 1.529,8 millioner euro i 2018.

Men ifølge OHL er selskapet allerede på bedringens vei.

– OHL avsluttet 2018 godt og hadde en likviditet på 1.033,3 millioner euro ved utgangen av året. Selskapet leverte også bedre resultater i siste kvartal av 2018 og hadde da en EBITDA på 19 millioner euro, skriver Mar Santos i e-posten til Byggeindustrien.

Krangler om penger

Byggeindustrien har også tidligere skrevet at entreprenøren OHL ligger på etterskudd på grunn av kvikkleire og dårlige grunnforhold. Vi har også omtalt at Bane NOR og den spanske entreprenøren krangler om penger.

– Det er riktig at det pågår kommersielle diskusjoner mellom OHL og Bane NOR, men det er viktig å understreke at dette per nå ikke er en tvist. Slike diskusjoner vil det nesten uansett være mellom en byggherre og en entreprenør underveis i et prosjekt som dette, sa prosjektdirektør Per David Borenstein til Byggeindustrien i januar.

2,5 milliarder

OHL har er en kontrakt til rundt 2,5 milliarder og arbeidene omfatter et anleggsområde med geografisk utstrekning på 3,5 kilometer fra der Follobanens tunnelløp munner ut nord for Ski, og til hensettingsområdet for tog like sør for Ski stasjon.