Arkivfoto: Truls Tunmo

Follobanen: Ski stasjon ett år forsinket

Bane NOR og Follobaneprosjektet melder at arbeidet med Ski stasjon har møtt på store grunnforholdsutfordringer, og at igangsettelse av de fire første sporene er utsatt med ett år.

Det var Østlandets Blad som først meldte om utsettelsen.

«Arbeidsomfanget som var planlagt for sommeren 2018 er stort og i tillegg er det krevende grunnforhold i stasjonsområdet. Dette har gjort at vi har iverksatt nødvendige sikringstiltak og deler arbeidet mellom sommeren 2018 og 2019», skriver Bane NOR i en pressemelding.

Til Byggeindustrien opplyser kommunikasjonsleder Nina Aasmundsen i Follobaneprosjektet at utsettelsen ikke vil påvirke den endelige sluttdatoen for Follobaneprosjektet.

- Vi er fortsatt på ferdigstillelse i 2021 selv om vi gjør dette. Nå har vi møtt på svært krevende grunnforhold med kvikkleire som gjør at ting tar lenger tid enn planlagt, og vi har hatt armslag til å gjøre grep. Derfor deler vi arbeidene opp, sier Aasmundsen til Byggeindustrien.

- Hva vil dette ha å si for trafikkutfordringene som har preget Ski sentrum under byggearbeidene?

- Dette er endrer ikke så mye på det bildet. Planene som det jobbes etter ligger fortsatt til grunn, og det er kun arbeidene for stasjonsområdet det skyves på, sier Aasmundsen.

For beboerne og togpassasjerene i Ski, innebærer dette at første del av den nye stasjonen står ferdig om ett år. Det blir buss for tog i fem uker i sommer og seks uker neste år, ellers går togtrafikken som normalt.

«Endringen påvirker ikke det pågående arbeidet i Jernbaneveien, og heller ikke de øvrige arbeidene i Follobaneprosjektet. Arbeidet i den lange tunnelen med tunnelboremaskiner og inne ved Oslo S, vil heller ikke påvirkes av disse endringene», melder Bane NOR.

Follobanen inklusive Ski stasjon, skal stå ferdig i slutten av 2021.