Pressekonferansen holdes her i informasjonssenteret til Follobanen i Oslo sentrum. Foto: Frode Aga

OHL avviser fare for Condotte-reprise

Den spanske Follobane-entreprenøren Obrascon Huarte Lain (OHL) tapte store penger i 2018 og ligger langt bak skjema på Follobanen. Men selskapet demper frykten for en Condotte-reprise ved det norske gigantprosjektet.

Kontrakten mellom Bane NOR og OHL ble signert i august 2015 av Europe area director José Emilio Pont Pérez fra Obrascón Huarte Lain S.A. (til venstre), samt daværende assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås (i midten) og daværende prosjektdirektør Follobaneprosjektet Erik Smith (til høyre). Foto: Jon Olav Nesvold, NTB.

Byggeindustrien meldte torsdag at OHL, som har ansvaret for delprosjekt Ski til 2,5 milliarder kroner, nylig leverte et årsresultat som viser et driftsresultat før avskrivninger i 2018 (EBITDA) på minus 448,5 millioner euro, mot minus 66,5 millioner euro året før.

Nettoresultatet etter avskrivninger endte på minus 1.529,8 millioner euro i 2018.

OHL sliter på flere fronter. Fredag varslet Bane NOR at delprosjektet som OHL er entreprenør på, ligger langt bak skjema og at tidsplanen for vestre del av Ski stasjon må skyves ut ett år i tid.

OHL og Bane NOR er også uenige om store pengesummer på delprosjektet.

Har penger på bok

Men til tross for både Follobane-trøbbel og historisk svake resultater i selskapet, forsikrer pressetalsperson Mar Santos at Follobanen ikke står overfor en ny Condotte-situasjon.

Santos viser til at selskapet har penger på bok.

– OHL avsluttet 2018 godt og hadde en likviditet på 1.033,3 millioner euro ved utgangen av året. Selskapet leverte også bedre resultater i siste kvartal av 2018 og hadde da en EBITDA på 19 millioner euro, skriver OHLs leder for kommunikasjon, Mar Santos i en e-post til Byggeindustrien.

Bane NOR: Følger økonomien til alle entreprenørene

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Bane NOR. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Byggeindustrien har spurt Bane NOR og Follobane-prosjektet om de er uroet over den økonomiske utviklingen i det spanske selskapet og hvorvidt de dårlige 2018-tallene har fått noen konsekvenser for det norske prosjektet.

Foreløpig er de sparsomme med informasjon.

– Vi følger økonomien til alle entreprenørene våre, og Bane NOR og Follobaneprosjektet har jevnlige møter med entreprenørene, skriver Bane NORs prosjektdirektør Per David Borenstein i en epost.

Bane NORs Follobane-ledelse legger til at de ikke har ytterligere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt.

Kontinuerlig dialog med Bane NOR

OHL sier dette om dialogen de har med Bane NOR:

– Når det gjelder vårt forhold til Bane NOR og fremdriften på Follobanen, så er prosjektledelsen vår hele tiden i kontakt med kunden. Sammen følger vi utviklingen i prosjektet tett, skriver Mar Santos i mailen.

Kastet ut italiensk entreprenør

Da italienske Condotte måtte kastes ut fra Follobaneprosjektet for ett år siden på grunn av skakkjørt økonomi, førte det til store problemer både tids- og kosntadsmessig for Follobanen.

I januar varslet Bane NOR at prosjektet ville sprekke med  2,2 milliarder kroner og byggetiden måtte utvides med ett år.