Spanske OHL har ansvaret for delprosjekt Ski i Follobane-prosjektet. Selskapet leverte svært svake tall for 2018. Foto: Bane NOR

Enda en Follobane-entreprenør sliter økonomisk

Spanske Obrascon Huarte Lain (OHL), som har en 2,5-milliarderskontrakt på Follobanen, hadde sitt verste år noensinne i 2018.

Ett år etter at Bane NOR måtte kaste ut italienske Condotte på grunn av skakkjørt økonomi, viser 2018-tallene til spanske OHL at også de har betydelige økonomiske utfordringer.

OHL, som har ansvaret for delprosjekt Ski til 2,5 milliarder kroner, leverte nylig et årsresultat som viser et driftsresultat før avskrivninger i 2018 (EBITDA) på minus 448,5 millioner euro, mot minus 66,5 millioner euro året før.

Nettoresultatet etter avskrivninger endte på minus 1.529,8 millioner euro i 2018.

Omsetningen i selskapet falt også fra nesten 3,2 milliarder euro i 2017 til litt over 2,9 milliarder euro i 2018.

– Selskapet taper penger, og de har tapt store penger i flere år nå. Det er i seg selv er ganske dramatisk. De sliter åpenbart operasjonelt og de har tatt nedskrivninger på flere prosjekter, sier analytiker Glenn Kringhaug i ABG Sundal Collier til Byggeindustrien.

Analytiker Glenn Kringhaug i AGB Sundal Collier.

Sterk finansiell stilling

Men analytikeren understreker at OHL fortsatt har mer kontanter enn de har i gjeld.

– De har en netto kontantposisjon på omtrent 300 millioner euro. Det betyr at de har betydelig mer kontanter enn gjeld, og at de sånn sett har en sterk finansiell stilling. Utfra det jeg kan se fra årsregnskapet, så er det derfor ingen umiddelbar fare for at de skal gå konkurs eller havne i en lignende posisjon som det Condotte gjorde, sier Kringhaug.

Selskapet har ifølge årsrapporten gjort flere tiltak for å kutte kostnader. Blant annet ble flere hundre personer sagt opp i 2018.

Bedre tider i vente?

Ifølge Glenn Kringhaug er det tegn i markedet som tyder på at selskapets utsikter allerede er begynte å lysne.

Til tross for store tap i 2018, avsluttet de fjerde kvartal godt. OHL oppnådde da en positiv EBITDA på 19 millioner euro.

– Basert på estimater fra analytikere som følger selskapet, så forventes det at selskapet leverer bedre resultater allerede i år, sier Kringhaug.

Det verserer også flere oppkjøpsrykter rundt det spanske selskapet.

– De har allerede solgt noen datterselskaper, og nå er den store entreprenøren Salini nevnt som en mulig oppkjøpsinteressent. Det er rykter om at de ønsker å kjøpe en andel på 34 prosent av selskapet, sier Kringhaug.

Uenigheter med Bane NOR

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Follobane-ledelsen eller OHL om OHLs finansielle posisjon og hvorvidt den påvirker Follobane-prosjektet.

Tidligere har Byggeindustrien skrevet om uenigheter mellom den norske byggherren og den spanske entreprenøren på delprosjekt Ski.

Prosjektet er på etterskudd på grunn av kvikkleire og dårlige grunnforhold.

– Det er riktig at det pågår kommersielle diskusjoner mellom OHL og Bane NOR, men det er viktig å understreke at dette per nå ikke er en tvist. Slike diskusjoner vil det nesten uansett være mellom en byggherre og en entreprenør underveis i et prosjekt som dette, sa prosjektdirektør Per David Borenstein til Byggeindustrien i januar og la til at de hadde som mål å løse floken før den ender opp i rettsapparatet.

2018-tallene for Obrascons norske NUF-selskap er ikke offentliggjort, men tallene for 2015, 2016 og 2017 vitner om at Follobane-prosjektet ikke har bidratt til tapene i selskapet.

I 2017 omsatte Obrascon for 652 millioner kroner i Norge, og de hadde et årsresultat på nesten 12 millioner kroner. Det var betydelig lavere enn 2016-resultatet. Da omsatte selskapet for i underkant av 500 millioner i Norge, mens årsresultatet endte på 39,3 millioner kroner.